Dąbrowa

W Dąbrowie Odnaleziono Zabytkowe Rzeźby

Odnalezione rzeźby nagrobneW czasie wojaży turystycznych po Gminie Świerczów i moich eksploracji terenowych jako opiekuna zabytków po ciekawych miejscach, odnalazłem 3 ponad stuletnie rzeźby-figury nagrobne związane z kultem zmarłych i złożone przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego w miejscowości Dąbrowa Namysłowska.

Są to kamienne figury o wysokości ok.1,30m.