Styczeń 2014

Nabór wniosków stażowych w PUP Namysłów - styczeń 2014

Data wydarzenia: 
20.01.2014 - 07:30

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców – organizatorów stażu do składania wniosków o organizację stażu w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego ze środków EFS udzielonego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał L