Aż 10 stypendystów Orła Namysłów

Opolscy sportowcy otrzymali stypendiaDnia 17 kwietnia w urzędzie marszałkowskim w Opolu odbyło się uroczyste spotkanie połączone z wręczeniem listów gratulacyjnych najlepszym sportowcom w województwie.

Wśród ponad 100 wyróżnionych sportowców aż dziesięciu występuje w barwach LKS Orzeł Namysłów.

Stypendia w wysokości od 150zł do nawet 800 zł miesięcznie otrzymało ponad 100 zawodników. W sumie na ten cel urząd przeznaczył 350 tys. zł.

O przyznaniu stypendium decydowały wyniki osiągnięte w ubiegłym roku, sportowcy będą otrzymywać pieniądze przez osiem miesięcy tego roku, a jego wysokość zależna była od osiągnięć.

Już piąty raz wręczamy stypendia. Dziękuję za trud i poświęcenie sportowców, ale podziękowania należą się także trenerom i działaczom, bo bez niech te sukcesy nie byłyby możliwe - mówił członek zarządu województwa ds. sportu Grzegorz Sawicki, który wręczał sportowcom i ich trenerom listy gratulacyjne razem z przewodniczącym komisji nauki, edukacji, kultury i sportu UM Hubertem Kołodziejem.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

W grupie nagrodzonych znalazło się 10 zawodników i zawodniczek sekcji zapasów LKS Orzeł Namysłów.

Stypendia otrzymali:

  • Krystian Brzozowski,
  • Radosław Marcinkiewicz,
  • Arkadiusz Böhm,
  • Ewelina Ciunek,
  • Alicja Czyżowicz,
  • Robert Zubyk,
  • Wiktor Lejczak,
  • Paweł Malicki,
  • Szymon Makuch,
  • Jakub Makuch.

Gratulujemy!

Opolscy sportowcy otrzymali stypendia
Zawodnicy Orła Namysłów w Urzędzie Marszałkowskim
Stypendyści z Orła Namysłów
Sekcje: