Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Budżet uchwalony. Dyskusję ucięto.

Trzydziesta trzecia, a zarazem ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Namysłowa miała szczególny charakter. Przede wszystkim głosowano nad przedłożonym przez burmistrza budżetem gminy na 2010 rok. Zaczęło się jednak spokojnie i nastrojowo. W klimat świąteczny zgromadzonych na dużej sali magistratu w czwartkowe południe wprowadził zespół ze Smarchowic Śląskich prowadzony pod egidą Tadeusza Wereszczyńskiego, radnego i sołtysa.

Następnie ślubowanie złożyła nowopowołana Młodzieżowa Rada Gminy. Jej przewodniczącą została Kamila Garbowska z Zespołu Szkół Rolniczych. Nowa przewodnicząca deklarowała przed posiedzeniem, że chciałaby rozwinąć współpracę z poszczególnymi szkołami oraz Domem Kultury. Jej zastępcami zostali: Agnieszka Helińska i Maciej Wilczyński (oboje z liceum ogólnokształcącego), a sekretzrem gimnazjalista Wojciech Zając.

Od początku wiadomo było, że spośród wszystkich punktów czwartkowych obrad, najwięcej emocji wzbudzi głosowanie nad przyszłorocznym budżetem. I rzeczywiście, głosowanie nad tą najważniejszą w roku uchwałą przebiegało w nerwowej atmosferze. Sporo konsternacji i przerw w obradach spowodowało zamieszanie z wprowadzeniem w ostatniej chwili przez burmistrza autopoprawek do projektu budżetu. Radni opozycji mieli wątpliwości, czy w takiej sytuacji procedury umożliwiają przyjęcie uchwały, a służby finansowe i prawne burmistrza uwijały się jak w ukropie, by sytuację wyprostować i wyjaśnić zdezorientowanym radnym.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Gorąca atmosfera udzieliła się poszczególnym radnym, którzy zainicjowali dyskusję nad proponowanym budżetem. Tę dość szybko urwała propozycja radnego Ryszarda Wołczańskiego, by przegłosować urwanie dyskusji. Wniosek swój uzasadnił zbędnym marnowaniem czasu. W efekcie bezdyskusyjnie przyjęto zmiany w budżecie proponowane przez burmistrza i przegłosowano projekt budżetu na 2010 rok. 15 radnych było za, dwóch radnych się wstrzymało (Jacek Płaczek i Edward Śnieżek), a jeden był przeciwko (Krzysztof Szyndlarewicz). Dyskusja przed głosowaniem (w zasadzie jej brak), jak i samo głosowanie budżetu dobitnie pokazało jak złudne jest pojęcie opozycji w naszej radzie.

Z pozostałych uchwał większe emocje wzbudziło głosowanie nad określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (spośród 18 radnych 1 był przeciwko, a 3 się wstrzymało) oraz w sprawie opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ziemiełowicach (13 za, 5 wstrzymało się). Pozostałe uchwały zostały zaaprobowane niemal jednogłośnie.

Na koniec życzenia z okazji zbliżających się świąt radnym złożyli:. Starosta starosta Michał Ilnicki oraz burmistrz Krzysztof Kuchczyński. Starosta wyraził również nadzięję, że za rok o tej porze spotkają się wraz z radnymi w tym samym miejscu. Jak to ujął - Mam ndzieję, że mieszkańcy nie popełnią błędu i wybiorą nas jeszcze raz.

Namysłów - aktualności.
Sekcje: