Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Coroczne samorządowe wsparcie dla Policji

Namysłowski samorząd dopłaca do PolicjiBurmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz Komendant Powiatowy Policji nadkom. Andrzej Ostrycharczyk podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych funduszy na wsparcie działań policji.

Tegoroczne porozumienie jest kontynuacją trwającej od wielu lat, dobrej współpracy pomiędzy władzami miasta a namysłowską komendą.

Porozumienie na 20000 PLN

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie podpisał porozumienie z władzami samorządowymi miasta na finansowe wsparcie działań miejscowej komendy. Z rąk burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego otrzymał symboliczny czek na kwotę 20 tysięcy złotych.

To kolejne wsparcie jakie otrzymała policja od władz miasta i jest kontynuacją dobrych relacji samorządowców z kierownictwem namysłowskiej policji.

Na dodatkowe patrole

Środki będą wykorzystywane głównie na dodatkowe, ponadnormatywne służby. Więcej patroli policyjnych pojawi się na terenie całej gminy Namysłów, szczególnie w weekendy, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Funkcjonariusze, w ramach dodatkowej służby, będą także kierowani do zabezpieczania różnego rodzaju imprez plenerowych, organizowanych na terenie gminy.

 

źródło: KPP Namysłów

Namysłowski samorząd dopłaca do Policji