Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Czym jest Assessment Center i kto przeprowadza ocenę kompetencji?

Assesment CenterPoszukiwania pracowników i ocena ich kompetencji to skomplikowany i złożony proces. Często wykorzystuje się do niego centrum oceny, czyli Assessment Center. Chcesz dowiedzieć się, na czym polega ten proces i kto jest za niego odpowiedzialny? Zapraszamy do lektury!

Czym jest Assessment Center? 

W celu przeprowadzenia sprawnej selekcji kandydatów warto posługiwać się sprawdzonymi narzędziami, pozwalającymi na usprawnienie tego procesu. Assessment Center to inaczej ocena zintegrowana lub ośrodek oceny, czyli wieloetapowy proces, którego celem jest ocena kompetencji kandydata lub pracownika.

W rekrutacji wykorzystującej Assessment Center zbiera się informacje o umiejętnościach, wiedzy czy postawach uczestników procesu. Pozwala to na ocenę kompetencji i sprawną selekcję potencjalnych kandydatów. Jest to metoda wielowymiarowa, podczas której wykorzystuje się wiele narzędzi, kryteriów oraz ocen. Przez specjalistów zgodnie nazywana jest jedną z metod, która najtrafniej i najskuteczniej potrafi dopasować kandydata do obsadzanego stanowiska.

Na czym polega ocena kompetencji Assessment Center? 

Assessment Center jest nowoczesną metodą rekrutacyjną, która pozwala ocenić kompetencje kandydatów i ułatwić ich sprawną selekcję. To technika, która umożliwia diagnozowanie potencjału zawodowego kandydatów i pozwala na rzetelne sprawdzenie, jakim przygotowaniem dysponują, by móc efektywnie pełnić obowiązki na danym stanowisku.

Assessment Center polega na wykonywaniu określonych zadań, wskazywanych przez doświadczonego asesora. Oprócz grupowych mogą również mieć miejsce indywidualne sesje. Zazwyczaj trwają one kilka godzin. Przygotowane zadania pozwalają na ocenę kompetencji w stosunku do wybranego stanowiska pracy. Co ważne, każda z wymaganych kompetencji sprawdzana jest przynajmniej poprzez dwa adekwatne zadania.

Jakie zadania wykorzystuje się w ocenie kompetencji Assessment Center? 

Do przykładowych zadań oceny kompetencji i selekcji kandydatów zaliczamy:

  • koszyki zadań;
  • analizę przypadku;
  • gry symulacyjne;
  • poszukiwania faktów;
  • prezentacje;
  • dyskusje prowadzone indywidualnie, ale również w grupach.

Kto przeprowadza ocenę kompetencji? 

Sesje Assessment Center przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów — asesorów, którzy dogłębnie analizują potencjał kandydatów, wiedzę, umiejętności czy predyspozycje osobowościowe. Co istotne, każdy z kandydatów biorących udział w ocenie kompetencji obserwowany jest przez minimum dwóch asesorów, którzy pracują w oparciu o system kompetencyjny, który wdrożony jest w firmie, lub o indywidualne metodologie.

 

W zakresie przeprowadzania Assessment Center warto współpracować z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny kompetencji i selekcji kandydatów. Nie tylko mają oni ogromną wiedzę co do samego procesu oceny, ale posiadają odpowiednie narzędzia, jak baza zadań osadzona w biznesowej rzeczywistości, które pozwalają na sprawne przeprowadzenie tego procesu i dopasowanie kandydata do stanowiska.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/assessment-development

Assesment Center
Sekcje: