Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Czym są ubezpieczenia osobowe?

Ubezpieczenia na życieRynek ubezpieczeń jest obecnie bardzo szeroki i oferuje wiele rozmaitych możliwości. Dzięki ich różnorodności łatwo jest wybrać polisę, która najpełniej odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom. Szczególnym typem produktów są tzw. ubezpieczenia osobowe. Czym są, jakie są ich cechy charakterystyczne i co warto wiedzieć na ich temat?

Ubezpieczenia osobowe – co to takiego?

Współcześnie oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo szeroka. Można wyróżnić w niej wiele rozmaitych produktów, które pozwalają na ochronę zarówno dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Każdy z nich charakteryzuje się oczywiście określonymi cechami. Ważnym, a przy tym jednym z podstawowych rodzajów polisy, z którym można się spotkać, jest tzw. ubezpieczenie osobowe. Czym jest ono w praktyce? Według definicji takie ubezpieczenie stanowi typ polisy o charakterze gospodarczym. Kluczowe jest to, co określa się w takim przypadku jako przedmiot ochrony. Do tych elementów należą życie, zdrowie, a także zdolność człowieka do świadczenia pracy. W praktyce do tego rodzaju polis zalicza się więc np. klasyczne indywidualne ubezpieczenie na życie.

Należy przy tym zaznaczyć, że kwestie związane z polisą osobową są regulowane przez przepisy prawa. Kluczowe zapisy można znaleźć w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie dotyczącej ubezpieczeń majątkowych i osobowych z 20 września 1984 roku.

Jakich sytuacji w szczególności dotyczy ubezpieczenie osobowe?

Warto wiedzieć, że przepisy prawa wyznaczają konkretne sytuacje, których dotyczy ubezpieczenie osobowe. W przypadku polisy na życie jest to śmierć osoby, która wykupiła ubezpieczenie lub, opcjonalnie, dożycie przez nią określonego wieku.

Ubezpieczenie na życie to także tzw. polisa NNW. Mianem tym nazywa się ubezpieczenie chroniące przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. W tym przypadku pod uwagę bierze się różnego typu uszkodzenia ciała, rozstrój o charakterze zdrowotnym oraz śmierć poniesioną na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Jakie są cechy charakterystyczne ubezpieczenia osobowego?

Należy pamiętać, że ubezpieczenia o charakterze osobowym wyróżniają się kilkoma ważnymi cechami. Kluczowe kryteria sprawiające, że daną polisę można nazwać osobową to:

  • określenie podmiotu ubezpieczenia, czyli tego, kto może być nim objętym – w tym przypadku jest to osoba fizyczna lub osoby fizyczne,
  • konkretny przedmiot ochrony związanej z ubezpieczeniem – mowa tu o wspomnianym wcześniej ryzyku osobowym, do którego zalicza się życie, zdrowie oraz możliwość świadczenia pracy przez osobę objętą polisą,
  • charakter szkody – musi ona nie być możliwa do określenia przy pomocy kwoty pieniędzy,
  • wyznaczenie sumy ubezpieczenia – powinna zostać ustalona w umowie ubezpieczeniowej,
  • czas obowiązywania ubezpieczenia i wynikającego z niego ochrony – polisa powinna mieć charakter długookresowy, najczęściej trwa ona ponad rok,
  • charakter świadczeń, które są wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe – w przypadku polisy osobowej nie ma mowy o odszkodowaniu; zamiast tego jest to suma pieniężna, renta albo inne świadczenie.

Jak widać, polisa osobowa ma swoje cechy charakterystyczne. Znając je, można zdobyć lepsze rozeznanie w kwestii produktów na rynku ubezpieczeń.

Ubezpieczenia na życie
Sekcje: