Dodatkowe świadczenie opiekuńcze - przedłużone do 11. kwietnia

ZUS - logoPrawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 11. kwietnia.

Przyczyną jest trudna sytuacja epidemiczna w kraju.

Nie zmieniają się zasady i warunki przyznawania świadczenia.

Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Rodzice i opiekunowie dzieci mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 11 kwietnia. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dla kogo dodatkowy zasiłek

Podstawą do wypłaty zasiłku jest zamknięcie placówki edukacyjnej lub ograniczenie zakresu jej funkcjonowania. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do puli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przysługują rodzicom na ogólnych zasadach.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia. Ponadto rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy ZUS nie przyzna świadczenia

ZUS nie przyzna świadczenia jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Trzeba je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

Rodzic, który ma własną działalność gospodarczą, składa dokument bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZUS (www.zus.pl).

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

ZUS - logo
Sekcje: