Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

EDUKACYJNE SZANSE - popandemicznie od PRUDENTER AGAS dla namysłowskiej młodzieży

Projekt EDUKACYJNE SZANSEEdukacja naszych dzieci i młodzieży podczas pandemicznych ograniczeń osiągnęła naprawdę niskie poziomy.

Czas to nadrabiać !!! Niestety okazji do tego jest jak na lekarstwo.

Namysłowianie mają to szczęście że działa tu Stowarzyszenie Prudenter Agas które kolejny raz zdobyło dofinansowanie na projekt edukacyjny kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu namysłowskiego.

Konkurs grantowy

Projekt namysłowskiego Stowarzyszenia zajął wysokie bo 4. miejsce w otwartym konkursie grantowym Programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich”.

Należy zauważyć że wniosków było ponad 300! grantów przyznano 40. Kwota dofinansowania to 39 400 zł.

Jaki jest cel tego programu grantowego?

Program ten wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19. Program dofinansowuje działania na rzecz wyrównywania strat edukacyjnych, edukacji społecznej oraz profilaktyki zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego wśród dzieci i młodzieży. - czytamy w facebookowym poście Stowarzyszenia.

Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Dla kogo wsparcie?

Warto przywołać dosłownie opis podany przez Stowarzyszenie.

Adresatami projektu EDUKACYJNE SZANSE są młode osoby – uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu namysłowskiego, którzy w wyniku pandemii i zdalnego nauczania mieli ograniczone możliwości opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdawania egzaminu maturalnego na satysfakcjonującym poziomie.

Zła kondycja psychiczna dzieci i młodzieży związana z izolacją i zdalnym nauczaniem: problemy z percepcją, pamięcią, sprawnością psycho-fizyczną oraz obniżeniem motywacji do działania, nauki, aktywności, natężenie zjawisk o charakterze lękowym, epizodów depresyjnych - wszystkie te problemy dotykały dzieci i młodzież w czasie pandemii. Z

niektórymi problemami młodzież nie radzi sobie także dzisiaj, co utrudnia uczenie się w trybie stacjonarnym i nadrobienie zaległości spowodowanych wyżej wspomnianymi problemami, a także wykluczeniem cyfrowym w czasie pandemii.

Znając dokonania Stowarzyszenia PRUDENTER AGAS nie będziemy musieli długo czekać na szczegóły co do działań w projekcie EDUKACYJNE SZANSE.

źródło: PRUDENTER AGAS

Projekt EDUKACYJNE SZANSE