Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Nadleśnictwo skupuje grunty do zalesienia

Nadleśnictwo NamysłówNamysłowskie Nadleśnictwo PGL LP ogłosiło iż chetnie kupi lasy i grunty przeznaczone do zalesienia.

Działki powinny spełniać odpowiednie wymagania.

Może to być okazja do zbycia niechcianych gruntów.

Jakie grunty?

Jak czytamy w ogłoszeniu zainteresowanie dotyczy zakupu nieruchomości które:

  • są położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów;
  • są opisane w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) lub jako grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia;
  • mają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, która nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  • granice działki muszą być znane i widoczne w terenie.

Grunty z sąsiedztwa

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie  https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy    

Kontakt

W celu uzyskania wstępnej informacji o zainteresowaniu Nadleśnictwa zakupem Państwa działki należy podjąć kontakt:

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów

tel. 77 4190 505 wew. 331 lub kom. 668 115 312; e-mail: namyslow@katowice.lasy.gov.pl

Zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1295 z późn. zm.) nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

źródło: namyslow.katowice.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Namysłów
Sekcje: