Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Namysłowska fabryka VELUX zwycięzcą KAIZEN™ Award Poland 2023

Triumf namysłoskiej fabryki na KAIZEN™ Award Poland 2023Kaizen Institute Poland po raz siódmy przyznał nagrody KAIZEN™ Award Poland, doceniając najlepsze organizacje oraz ich wybitne, innowacyjne i skuteczne wdrażanie zasad i praktyk KAIZEN™.

Kapituła nagrodziła wdrożenie kompleksowego systemu kaskadowania strategii w fabryce w Namysłowie NM-PL, należącej do Grupy VELUX.

 

Najlepszy KAIZEN w Polsce w 2023

Projekt zgłoszony przez fabrykę VELUX z Namysłowa dotyczył opracowania systemu kaskadowania strategii, usprawniającego proces zarządzania organizacją. Jego realizacja oparta była na kilku kluczowych etapach, które angażowały pracowników ze wszystkich poziomów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (od managementu, poprzez kadrę średniego szczebla zarządzania, działy wspierające produkcję, a kończąc na pracownikach bezpośrednio produkcyjnych). Jedną z głównych korzyści wynikających z realizacji projektu było wypracowanie spójnego narzędzia, pozwalającego na płynne przenoszenie strategii globalnej na poziom operacyjny.

Bartłomiej Rozpęda z Velux NamysłówTo ogromna przyjemność odbierać wyróżnienie za projekt realizowany w naszej fabryce. Podziękowania należą się całemu zespołowi NM-PL, ponieważ w jego realizację zaangażowani byli pracownicy na każdym poziomie organizacji - od Management Team, przez kierowników działów produkcyjnych i działy wspierające aż do pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Wprowadzenie kompleksowego systemu kaskadowania strategii zaowocowało zwiększeniem efektywności działań na poziomie strategicznym i taktycznym. Dzięki temu skuteczniej wykorzystujemy nasze zasoby i lepiej koordynujemy działania między poszczególnymi obszarami organizacji. Jest mi niezmiernie miło, że nasze wspólne działania zostały docenione - mówi Bartłomiej Rozpęda, dyrektor fabryki VELUX w Namysłowie.

System kaskadowania strategii

Kluczowym założeniem projektu było zapewnienie, aby każdy pracownik miał wspólną wizję i zrozumienie celów strategicznych organizacji oraz był zaangażowany w system ciągłego doskonalenia i podnoszenia efektywności procesów jakie zachodzą w organizacji.

W ramach projektu zintegrowano system monitorowania postępów i osiągnięć poszczególnych obszarów organizacji, które przekładają się bezpośrednio na realizację globalnej strategii VELUX. Stworzono również mechanizmy sprzyjające szybkiej identyfikacji ewentualnych odchyleń oraz możliwości dostosowania strategii działania w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i organizacyjne.

Wdrożenie systemu kaskadowania strategii przełożyło się na efektywniejsze zarządzanie zasobami i procesami organizacji, umożliwiło osiągnięcie zamierzonych kluczowych celów, przyczyniło się do wzmocnienia pozycji VELUX oraz do zaangażowania pracowników wszystkich szczebli we wspólne działanie na rzecz realizacji strategii. Należy podkreślić, że opisywany projekt stanowił istotny kamień milowy w długoterminowej strategii rozwoju organizacji.

Od lewej: Mateusz Gorlowski, Koordynator ds. Lean, Krzysztof Podeszwa, Dyrektor Operacyjny i Bartłomiej Rozpęda – Dyrektor fabryki NM w Namysłowie

Ciągłe doskonalenie to kwintesencja filozofii KAIZEN

KAIZEN™ jest filozofią biznesową polegającą na nieustannej poprawie procesów zarządzania i produkcji. Sam termin KAIZEN™ to zlepek dwóch japońskich słów: Kai- zmiana oraz Zen- dobrze, dlatego wspomniana koncepcja jest silnie ukierunkowana na angażowanie wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia procesów i zadań, których są częścią.

Statuetka dla najlepszego kaizena w Polsce w 2023

W ramach rywalizacji o nagrodę KAIZEN™ Award Poland organizacje są oceniane pod kątem dojrzałości stosowanych rozwiązań wspierających Transformację KAIZEN™. Doświadczeni asesorzy odwiedzają każdą z organizacji i sprawdzają, czy jej podejście do pracy jest zgodne z założeniami filozofii KAIZEN™ oraz czy organizacja odznacza się wysokim poziomem kultury ciągłego doskonalenia. Ocenie podlegają również działania pozwalające organizacji na upewnienie się, że pracownicy wiedzą dokąd organizacja zmierza, oraz jakie postępy i jakie korzyści odnoszą Klienci i organizacja z zaangażowania w działania KAIZEN™.

Od lewej: Mateusz Gorlowski, Koordynator ds. Lean, Krzysztof Podeszwa, Dyrektor Operacyjny i Bartłomiej Rozpęda – Dyrektor fabryki NM w Namysłowie
Statuetka dla najlepszego kaizena w Polsce w 2023
Nagroda za pierwsze miejsce
Triumf namysłoskiej fabryki na KAIZEN™ Award Poland 2023
Bartłomiej Rozpęda z Velux Namysłów