Pierwsze wcielenia żołnierzy WOT w województwie opolskim

WOT - pierwsza szesnastka na opolszczyźnieNiemal 70 kandydatów na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyło dziś - 07. lutego - bramę brzeskiego batalionu 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dokładnie o 07:00 rozpoczęło się pierwsze w województwie opolskim powołanie do OT (Obrony Terytorialnej).

Ponad 10% z kandydatów to kobiety.

Start szesnastki

Wcielenie to pierwszy dzień tzw. szesnastki, czyli 16-dniowego szkolenia podstawowego. Biorą w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. W trakcie wcielenia kandydaci otrzymują umundurowanie i ekwipunek oraz załatwiane są kwestie ewidencyjne.

Ochotnicy poddawani są również ocenie sprawności fizycznej, która obejmuje „test wejściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią oraz zasad zachowania na polu walki. Kandydaci nauczą się też udzielania pierwszej pomocy oraz topografii.

„Szesnastkę” kończy przysięga, która odbędzie się 22 lutego na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Jak podkreśla dowódca 171. batalionu w Brzegu podpułkownik Piotr Majewski, przyszli żołnierze 13 ŚBOT muszą nastawić się na bardzo intensywne szkolenie.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Rano pobudka, poranna zaprawa, śniadanie i wyjście w teren, a tam szkolenie do późnych godzin wieczornych. W czasie tych 16 dni będą się oni uczyć między innymi taktyki oraz strzelania. Przyszli żołnierze muszą się liczyć z tym, że szkolenie będzie trwało minimum 12 godzin na dobę. – zaznaczył ppłk Majewski.

Wojska Obrony Terytorialnej - co to za wojsko?

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku.

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w 2018 roku. Obecnie w województwie śląskim służy blisko 900. terytorialsów. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

WOT - pierwsza szesnastka na opolszczyźnie
Sekcje: