Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Powiat wśród najzamożniejszych

Powiat namysłowski na 25 miejscu w rankingu najzamożniejszych powiatów w Polsce w rankingu przygotowanym przez Wspólnotę - Pismo Samorządu Terytorialnego. Współczynnik zamożności na każdego mieszkańca naszego powiatu wynosi 1061,37 zł.

 

 

 

Ranking jest prowadzony od 2001 roku. Po raz pierwszy w tabeli najzamożniejszych powiatów powiat namysłowski pojawił się w 2004 roku i zajmował wtedy 165 pozycję. Od 2005 do 2006 plasował się na  miejscach 129 i 123. W 2007 roku zanotował duży skok, bo aż o 86 pozycji na miejsce 37. W 2008 roku był 20, a w roku ubiegłym zajął 25. miejsce.

 

Sposób obliczania wskaźników w rankingu powiatów jest niezmienny od lat. Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane o odjęcie skłądek przekazywanych przez samorządy w ziązku z subwencją równoważącą  - tzw. w środowiskach samorządowych "podatek janosikowy". Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności w 2009 roku.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

 

Wg autorów rankingu Polska należy do bardzo nielicznej grupy państw europejskich, w których w ciągu dwóch ostatnich lat budżety samorządowe utrzymywały dodatnią dynamikę wzrostu. Sprawa nie już tak optymistyczna, jeśli jednak pod uwagę weźmiemy dochody z wyłączeniem transferów z funduszy unijnych. Jak zaznaczają autorzy, przy uwzględnieniu wyłącznie źródeł krajowych dodatnią dynamikę wzrostu w 2009 roku zanotowały tylko budżety powiatowe.

 

W tym samym rankingu województwo opolskie zajęło (w roku 2009) 3. miejsce z zamożnością per capita 620,01 zł. (odpowiednio: w 2005 i w 2006 również 3. miejsce, w 2007 8. miejsce i 2008 1. miejsce)

Herb powiatu namysłowskiego.
Sekcje: