Projekt kanalizacji powiatu odłożony

24 wsie powiatu namysłowskiego nie będą miały obiecanej kanalizacji. Przynajmniej na razie. Projekt o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej złożony przez gminę Namysłów został przesunięty na tzw. listę rezerwową.

 

  

Inwestycja warta ok. 80 mln. zł zakładała budowę kanalizacji w części Gminy Namysłów oraz modernizację kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Do projektu włączono również sąsiednie gminy: Świerczów, Wilków i Domaszowice. Niestety, mimo, że projekt został oceniony pozytywnie, to zakwalifikowano go na listę rezerwową. Odległa, 42. pozycja na tej liście najprawdopodobniej uniemożliwi otrzymanie unijnych pieniędzy na kanalizację.

Mimo tego zarząd namysłowskiej spółki komunalnej "Ekowod", czyli firmy nadzorującej całe przedsięwzięcie, prawdopodobnie złoży odwołanie od decyzji. Gdy i to zawiedzie, spółka przygotowała plan awaryjny skanalizowania 4 miejscowości w pobliżu Namysłowa.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Temat rozstrzygnięcia wniosku o sfinansowanie kanalizacji wywołał gorącą dyskusję podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 18 marca br.:

Temat dot. kanalizacji od minuty 5:20


Namysłów - aktualności.