Praca w Tyota

PYTAJNIK - nowość na Namyslowianie.pl

PYTAJNIKPYTAJNIK - nowy cykl artykułów - wywiadów na Portalu Namyslowianie.pl

Zadajemy jednocześnie trzy te same pytania lokalnym politykom a ich odpowiedzi publikujemy w jednym artykule.

Jakie pytania?

Nasze jak i Wasze - propozycje pytań prosimy przesyłać na adres:

Kogo pytamy?

Lokalnych działaczy politycznych, czołowych przedstawicieli ugrupowań działających w powiecie namysłowskim.

Pozostajemy również otwarci na propozycje osób do których powinniśmy je wysyłać.

Kto odpowiada?

Tego się wkrótce dowiemy. Pierwszy zestaw 3 pytań został właśnie rozesłany.


Zasady PYTAJNIKA

Te same pytania będą regularnie rozsyłane do różnych osób związanych z namysłowską polityką. Najpierw zbiorczo mailem a w przypadku braku takiego kontaktu poprzez facebook.

Odpowiedzi zostaną opublikowane zbiorczo w jednej publikacji zwanej PYTAJNIKIEM, w kolejności w jakiej redakcja je otrzyma na adres

W każdej wysyłce pytań określony zostanie termin nadsyłania odpowiedzi - jego przekroczenie skutkować będzie nieuwzględnieniem odpowiedzi w publikacji danego PYTAJNIKA.

Odpowiedzi:
- nie mogą łamać prawa, być anonimowe ani nieprzyzwoite,
- nie mogą być dłuższe niż 100 słów,
- mogą zawierać nagłówki,
- nie mogą zawierać zdjęć - z wyjątkiem wizerunku autora,
- zawarte linki nie będą aktywne i nie mogą być dłuższe niż 40 znaków.
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty odpowiedzi w zakresie drobnych zmian redakcyjnych (literówki itp.). Pogrubienia, podkreślenia, kursywa, przekreślenia itp. zostaną zamienione na czysty tekst.

Do pierwszej i kolejnych odpowiedzi można dołączyć zdjęcie odpowiadającego celem załączenia do publikowanej odpowiedzi.

PYTAJNIK
Sekcje: