Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Recykling w budownictwie — jakie odpady można poddać procesowi odzysku?

Recykling materiałów budowlanychOdpady budowlane z powodzeniem mogą być poddane recyklingowi. Warto jednak wiedzieć, że niektóre z nich będą idealnie nadawać się do recyklingowania, a w przypadku innych jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane. Jakie zatem śmieci z budowy można poddać odzyskowi surowców wtórnych?

Cegły, beton i ceramika

Gruz betonowo-ceglany oraz niewielkie ilości ceramiki nazywa się powszechnie czystym gruzem. To właśnie tego rodzaju odpady budowlane poddają się odzyskowi surowców wtórnych najbardziej efektywnie. Ze względu na to, że proces przetwarzania odpadów tego typu jest najmniej pracochłonny i powstaje z nich dobrej jakości kruszywo budowlane, kontenery na czysty gruz są jednymi z najtańszych w przypadku gdy zamawiamy wywóz gruzu z posesji. Do gruzu czystego zaliczane są między innymi takie materiały jak: czerwona cegła, cegła dziurawka, porcelanowa armatura, odłamki betonowe.

Co może powstać dzięki przetwarzaniu gruzu? Kruszywo wykorzystuje się do budowy dróg, mostów, do podsypywania torów i nasypów kolejowych, przy budowach boisk, kortów, parkingów, a niekiedy także jako wzmocnienie zbrojenia.

Kamień i ziemia

Kamienie i ziemia również mogą być odpadami z budowy, szczególnie że zanim zostaną wykonane rozkopy pod fundamenty, nierzadko trzeba przeprowadzić tak zwaną niwelację gruntu, czyli ogólnie mówiąc jego wyrównanie. W wyniku tego rodzaju robót mogą powstać hałdy ziemi i kamieni. Jeżeli nie istnieją żadne plany zagospodarowania powstałych w ten sposób naturalnych zasobów, stają się one odpadami, podobnie jak cegła, beton czy ceramika. Co więcej, w branżowym nazewnictwie kamienie i ziemię również uznaje się za tzw. czysty gruz, choć nierzadko rekomenduje się osobny kontener na odpady — wynika to z praktycznych powodów. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, z jakich terenów pochodzi dana ziemia. Jeżeli są to tereny zanieczyszczone, ziemia również taka będzie, a jej oczyszczanie nie jest takie proste i przebiega w inny sposób niż oczyszczanie gruzu. Po drugie, kamień polny jest bardzo twardy, wykazuje duże właściwości ścierające i zużywające inne materiały (ma wysoką abrazyjność), dlatego jest to ten rodzaj surowców, którego obróbka wymaga specjalnego przygotowania.

Zmieszane odpady budowlane

Odpady budowlane mogą też zawierać inne rodzaje materiałów niż czerwone cegły, kamienie, beton czy armatura. Jeżeli prowadzone są prace budowlano-remontowe i wynajęte zostają kontenery na śmieci z budowy czy remontu, prawdopodobnie trafią tam na przykład cegły szlakowe, pustakowe, suporeks, elementy gipsowe, metalowe, drewniane czy płyty kartonowe. Wszystko to może być recyklingowane, jednak nie tak szybko i efektywnie, jak czysty gruz. Nie wszystko też opłaca się recyklingować, i z tego zdają sobie sprawę nawet najwięksi miłośnicy ekologii. Przykładem niskiej opłacalności odzysku surowców są niektóre rodzaje styropianu. Jako że styropian zawiera w sobie dużo powietrza, objętościowo potrafi zajmować naprawdę sporo miejsca. Jednocześnie po usunięciu powietrza i przetopieniu granulatu, powstaje stosunkowo niewiele nowego surowca. Oczywiście, jeśli recykling prowadzony jest w makro skali, to jak najbardziej może być on opłacalny.

Na koniec ważne przypomnienie. Recykling możliwy jest tylko wtedy, kiedy odpady budowlane trafią do kontenera na odpady tego przeznaczenia! Jeżeli umieścimy gruz w kuble na śmieci komunalne, zniszczymy szansę na efektywny odzysk surowców zarówno ze śmieci bytowych, jak i odpadów budowlanych. Narazimy się też na grzywnę. Chcąc postępować ekologicznie, wywóz odpadów budowlano-remontowych zlecajmy wyspecjalizowanej firmie, która wcześniej dostarczy nam do dyspozycji odpowiedni kontener, gdzie można wygodnie umieszczać odpady. 

Niektóre firmy wywożące gruz, jak gruz-alibaba.pl, dysponują własnym parkiem maszynowym, dzięki któremu odebrane wraz z kontenerem odpady recyklingowane są na kruszywo budowlane w tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe. 

Recykling materiałów budowlanych
Sekcje: