Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Rozbudowa fabryki VELUX w Namysłowie (zdjęcia)

Otwarcie hali w fabryce VELUX w Namysłowie10 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowej części fabryki okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie.

Zakończona inwestycja ma wpłynąć przede wszystkim na poprawę efektywności produkcji. Zakład od lat dynamicznie się rozwija – jest największym producentem oraz pracodawcą w regionie.

Dzięki nowej inwestycji powierzchnia produkcyjno-magazynowa w fabryce VELUX zwiększyła się o 4 260 m2 i całość, obejmująca 9 hal, liczy teraz ponad 67 tys. m2. To obecnie największy zakład produkcyjny w Namysłowie. Specjalizuje się w produkcji okien drewniano-poliuretanowych oraz kołnierzy aluminiowych. Nowa hala została umiejscowiona blisko dwóch linii montażu, co było decyzją strategiczną, związaną z rozwojem produkcji i usprawnieniem procesu logistyki komponentów. „Przyszłość naszego zakładu jest równoznaczna ze wzrostem ilości produkowanych towarów, a także kompleksowości produkcji, co oznacza bardziej zaawansowane produkty, a także mniejsze serie produkcyjne. To główne powody, dla których zdecydowaliśmy się rozbudować magazyn komponentów blisko naszej linii montażu” – wyjaśnia Jørgen M. Laursen, dyrektor fabryki okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie.         

Dokładnie na czas – usprawnienia logistyczne oraz oszczędności dzięki nowej inwestycji

Bliskość magazynu z linią montażu korzystnie wpływa na efektywność produkcji oraz znacząco ogranicza ryzyka przestojów. „Materiały i komponenty są dostarczane dokładnie na czas na stanowiska produkcyjne dwóch linii jednocześnie, według ustalonej sekwencji produkcyjnej. Pozwala to operatorom skupić swoją uwagę na bezpieczeństwie, jakości oraz efektywności pracy podczas produkcji okna” – tłumaczy Inga Różycka, manager ds. logistyki w fabryce okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie.

Ważne są także rozwiązania gwarantujące sprawną i bezpieczną pracę, jak i redukcję emisji CO2. Przykładem jest korytarz rozładunkowy, oddzielony od magazynu ścianą, w której wmontowane są dwie, blisko sześciometrowe bramy szybkobieżne, ułatwiające sprawny rozładunek materiałów. „Główne zalety tego rozwiązania to doskonałe warunki pracy dla operatorów wózków widłowych oraz kierowców. Umiejscowienie korytarza znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz chroni materiały przez niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, jak deszcz, śnieg czy wiatr. Ogranicza również straty ciepła, a co za tym idzie, emisję CO2” – dodaje Inga Różycka.

Dzięki nowej lokalizacji magazynowej udało się uzyskać konkretne oszczędności. Długość dróg transportowych została zmniejszona o równowartość około 14 000 km rocznie, co jest w przybliżeniu ekwiwalentem 1/3 długości równika. Ograniczenie pokonywanego dystansu przekłada się bezpośrednio na redukcję zasobów w postaci ilości wózków i koszów z nimi związanych, rodzaju używanego sprzętu, zużycia energii, codziennej obsługi.

To już 13 lat

Grupa VELUX rozpoczęła produkcję w Namysłowie w 2003 roku. W ciągu ostatnich czterech lat (2012-2015) firma zainwestowała w rozwój produkcji okien w naszym kraju prawie 500 mln zł. Duża część tych inwestycji dotyczyła modernizacji i rozbudowy fabryki w Namysłowie, dzięki czemu obecnie są tu produkowane nowoczesne, energooszczędne okna Nowej Generacji. Ostatnia inwestycja, dotycząca nowej hali produkcyjno-magazynowej, ma przede wszystkim zwiększyć efektywność produkcji. Mieści się tu również centrum dystrybucji okien VELUX na rynek europejski. Produkty z polskich fabryk VELUX trafiają głównie na eksport, na rynki: niemiecki, francuski, brytyjski i skandynawski. Łączna wartość produkcji Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce wynosi ponad 1,5 mld zł.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

W związku z rozwojem zakładu sukcesywnie rosła również liczba pracowników. Obecnie VELUX to największy pracodawca w Namysłowie zatrudniający 763 osoby. Zakłady VELUX należą do najbezpieczniejszych w przemyśle. Firma od kilku lat prowadzi szereg działań mających na celu ograniczenie wypadków do zera. Fabryka w Namysłowie, podobnie jak wszystkie pozostałe zakłady produkcyjne VELUX w Polsce, posiada certyfikat ISO OHSAS 18000 potwierdzający zachowanie najwyższych standardów w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu przyznała firmie I miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

Przez 13 lat funkcjonowania fabryki VELUX w Namysłowie, nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Firma znacząco przyczyniła się do zaszczepienia pewnej, nowej na lokalnym rynku kultury pracy. Kładzie ona szczególny nacisk na dbanie o środowisko naturalne i na bezpieczeństwo pracowników. Stwarza przyjazne warunki pracy i możliwości rozwoju. To wszystko, wraz z uznaniem jakim się cieszy marka VELUX, przekłada się na postrzeganie samego Namysłowa” – powiedział Julian Kruszyński, Burmistrz Namysłowa.

Firma duże znaczenie przywiązuje również do minimalizowania wpływu na środowisko i ograniczenia emisji CO2. Zakład w Namysłowie, jako jeden z nielicznych w Polsce, wdrożył system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 i na początku roku uzyskał stosowny certyfikat. Wdrożenie systemu oznacza stałą i systematyczną koncentrację na efektywności energetycznej wszystkich procesów operacyjnych, maszyn, sprzętu itd., jak również podnoszenia świadomości pracowników poprzez system szkoleń. Takie rozwiązanie ma przynieść w ciągu roku oszczędności za energię rzędu 5-10 procent i w perspektywie kilku najbliższych lat kolejnych 10 procent.

Firma VELUX aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Od wielu lat, dzięki środkom z Fundacji Pracowniczej, wspiera rozwój lokalnych instytucji, takich jak szkoły czy przedszkola. VELUX jest również członkiem Klubu 150 – zrzeszającego najlepsze firmy na Opolszczyźnie. Inicjatywa ta ma na celu rozwój przedsiębiorstw i regionu.

Otwarcie hali w fabryce VELUX w Namysłowie
Burmistrz Julian Kruszyński
Starosta Andrzej Michta
Jørgen M. Laursen i Inga Różycka

Dodanych komentarzy: 3

A dlaczego pozbyto się jednego kierownika-dyrektora ?