Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Sytuacja powodziowa w namysłowskiem. Pokój walczy z podtopieniami

W porównaniu do południowych rejonów Opolszczyzny sytuacja powodziowa w powiecie namysłowskim nie jest zła. Poza gminą Pokój, w której wylały lokalne rzeki, w pozostałej części powiatu wystąpiły podtopienia.

 

 

Gmina Domaszowice:
Do chwili obecnej podtopionych zostało ok. 370 ha gruntów ornych i użytków zielonych.

Gmina Namysłów:
Poziom wody Widawy przekroczył stan alarmowy o 38 cm. Na zbiorniku w Michalicach odnotowano maksymalny poziom piętrzenia. Miejscowo, wzdłuż Widawy oraz na terenach obniżonych, występują podtopienia. Władze miejskie zapewniają, że prowadzony jest stały monitoring stanu wód.

Gmina Pokój:
Wylały rzeki: Paryski Potok, Budkowiczanka, Bogacica, Fałkówka oraz Stobrawa. Przerwane zostały skarpy na rzece Bogacica w miejscowościach: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Świercowskie, oraz dwie skarpy na rzece Paryski Potok w Domaradzu. Zalane miejscowości to: Krzywa Góra, Ładza, Domaradz z przysiółkami, Domaradzka Kuźnia, Siedlice, Dąbrówka Dolna, Fałkowice, Krogulna oraz Zawiść.
Woda wdarła się na teren dwóch tartaków w Domaradzu oraz zakładu produkcji drzewnej w Zawiści. Zagrożonych jest 49 gospodarstw domowych. W Fałkowicach, Zawiści i Domaradzu zalane zostały boiska sportowe.
Pod wodą znalazły się również piwnice poczty, ośrodka zdrowia i urzędu gminy w Pokoju. Zalało również piwnice w ośrodku zdrowia i kościoła w Dąbrówce Dolnej, w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy oraz remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni.

Woda stoi w 30 gospodarstwach, w m.in. Siedlicach, Paryżu, Domaradzu, Krogulnej. Wczoraj wieczorem miejscowym strażakom udało się zatamować przeciek wału na rzecze Bogacicy w pobliżu miejscowości Paryż. Kilkudziesięciu mieszkańców zostało ewakuowanych do swoich rodzin.

Utrudnienia na drogach:

 • Nr 1353 0  Dąbrówka Dolna – Święciny – zamknięta
 • Nr 1187 0  Zbica – Dabrowa – zamknięta
 • Nr   Domaradz – Fałkowice – Osiek
 • Nr   Domaradz - Pokój
 • 1016140 nieprzejezdne: Krogulna  -  Siedlice
 • 1016190 nieprzejedna: Domaradz – Fałkowice - Paryż
 • nieprzejezdne jest pół pasa drogi wojewódzkiej w Krzywej Górze

W pomoc na terenach zalanych zaangażowanych jest 6 jednostek  OSP z terenu gminy Pokój, 5 jednostek PSP z Namysłowa, wszyscy pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi i indywidualni rolnicy. Wykorzystywany jest sprzęt indywidualnych rolników oraz prywatnych zakładów.

Gmina Świerczów:
Wystąpiły lokalne podtopienia gruntów.

Gmina Wilków:
W miejscach w których występowały podtopienia zaobserwowano spadek wody.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space
Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl

 

Numery telefonów do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie: 77 4103695, 603 430 060

 

Informacja o pomocy związanej z zagrożeniem powodziowym w gminie Pokój:
Zgłaszanie potrzeby wypompowywania wody nr tel. 998
Numery kontaktowe do UG Pokój:

 • Teresa Krysiak – 77/ 4693 – 080 wew. 19
 • Joanna Ptaszek - 667 989 357

Punkty pobrania worków:

 • Urząd Gminny Pokój – Teresa Krysiak, Krystyna Łakoma
 • Domaradzka Kuźnia –  OSP
 • Siedlice – Andrzej Szymala
 • Domaradz – OSP

Miejsce kopania piasku:

 • Świercowskie

Punkty zeskładowania piasku:

 • Domaradzka Kuźnia – OSP
 • Siedlice – przy posesji p. Chmielewskiej
 • Domaradz – przy drodze Domaradz - Paryż

fot. sxc.hu

Powódź w powiecie namysłowskim - Pokój, Namysłów.