Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Chrystus w Ogrodzie Oliwnym

Dzisiaj można tylko o Tym

    To oczywiście arcydzieło hiszpańskiego baroku, a właściwie greckiego i bizantyjskiego baroku, bo  mistrz Dominikos Theotokopulos, przeczuwając tureckie zagrożenie, uciekł z Krety do Wenecji, by ostatecznie (via Rzym) trafić do Toledo w Hiszpanii.

"Chrystus w Ogrodzie Oliwnym" to dzieło wielce frapujące, ale dla chrześcijanina nietrudne. Opowiada o Tajemnicy I (Bolesnej) Różańca i odpowiada temu fragmentowi "Ewangelii według Świętego Łukasza":

 Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną. Towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!». Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

(Łk 22, 39-44)

      W obrazach El Greco - jak to w malarswie baroku - ciekawe jest światło. Jego żródłem jest nie Chrystus, ale stojący na razie wyżej w hierarchii świętości anonimowy Anioł. Chrystus jest  tyko człowiekiem. Odczuwającym momentami strach, ból, a nawet zwątpienie. Podobni do nas są uczniowie Chrystusa - zamiast czuwać z Nim - zasypiają. Zaniepokojony Jezus budzi ich trzykrotnie, a oni - jak te panny nieroztropne - nie są gotowi na dzień Wiekiej Próby. Syn Boży ubrany jest w czerwoną szatę. Ta purpura to symbol królewskiej władzy, bo Chrystus został obwołany przez lud Jerozolimy królem żydowskim i już w najbliższą niedzielę stanie się Panem Całego Świata.

W trzecim planie widzimy także Judasza z rzymskimi żołdakami. Wszyscy wiemy, jak zakończy się  ta Historia...

     Oczywiście dominantą w dziele jest porządek niebiański(wertykalny). Ziemia(porzadek horyzontalny) jest dzisiaj mniej ważna. Ta ascetyczna smukłość postaci ma przypominać nam o czekającym nasz jutro poście. Jednak jesteśmy  ludźmi i nie można nam zapominać o podstawowych obowiazkach wobec życia, zwierząt i rodziny.

    Podobne przedstawienie Chrystusa i Jego uczniów przed ukrzyżowaniem  znajduje się w rzeźbie ołtarzowej w I kaplicy - po lewej (żeńskiej) stronie kościoła pw. Św. Św.  Ap. Ap.  Piotra i Pawła. Warto ją dzisiaj odwiedzić, by zmówić I cząstkę Różańca. Warto ją kontemplować, bo nasza rzeźba ołtarzowa to arcydzieło śląskiego baroku. Robi wielkie wrażenie - śmiałymi perspektywicznymi skrótami i dynamiką. Opowiada nasz powszechny dramat. Preludium do naszego jakże częstego zapomnienia o sprawach dla człowieka najważniejszych, czyli powszechną historię ludzkiej zdrady i zaprzaństwa - powtarzającą się Historię Ludzkiej Nikczemności.

P>S> Prawdopodobnie ołtarz namysłowski stanowił wyposażenie kościoła i klasztoru pw. Św. Franciszka i Św. Piotra z Akantary. Wobec tego, nie zważając na parafialne podziały, powinni go nawiedzić wszyscy namysłowianie.

 

temat / lokalizacja

Dodano 1 komentarz