Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Tablica Pamiątkowa na Piaskowym Wzgórzu - czy tylko dla Francuzów?

Jest już zatwierdzony przez Komisję działającą przy wojewodzie opolskim projekt tablicy pamiątkowej dla żołnierzy napoleońskich spoczywających na Górze Francuskiej

Kaplica Św. Trójcy w Namysłowie

Legion irlandzki

Jest już zatwierdzony przez Komisję działającą przy wojewodzie opolskim projekt tablicy pamiątkowej dla żołnierzy napoleońskich - spoczywających na Górze Francuskiej, od czasu pechowego 1813 roku. Sporządził go pan Kazimierz Drapiewski. Wykonano także projekt remontu kaplicy św. Trójcy, który kosztował sporo. Kaplica po remoncie będzie perełką architektoniczną witającą i żegnającą turystów odwiedzających nasze miasto - widziałem przepiękny projekt prof. Legendziewicza. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Nim zostanie wyremotowana - upłynie sporo wody w Widawie. Rewitalizacja kaplicy będzie kosztował dużo pieniędzy. Trwają zabiegi o uzyskanie środków na remont z puli środków europejskich. Skomplikowana jest także sytuacja prawna świątyni - użytkowana jest przez parafię św. Franciszka - bo przed wiekami do niej należała - ale teraz jest własnością parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Zawieszenie tablicy-napoleońskiej pamiątki opóźnia sie, bo nie wypada organizować uroczystości przy nie odnowionych ścianach kościółka. Skoro na odsłonięcie tablicy ma przyjechać konsul Francji, trzeba godnie przygotować to miejsce. Jak na razie, władze miasta dla upamiętnienia tego najwiekszego zlokalizowanego na ziemiach polskich pochówku z czasów napoleońskich zrobiły dużo. Komisja zatwierdzająca na Opolszczyźnie treści napisów tablic i pomników poprawiła projekt i ujęła od zapisu ustalonego przez Konsulat Francji w Krakowie przyimek "dla" - "W dowód pamięci [dla] 1800 żołnierzy". Propozycje przedstawiciela fundacj francuskiej Le Souvenir Francais -wykładającej na tablicę 800 euro - pana Tadeusz Kaczana, niestety, nie została przyjęta przez Konsulat. Pragnął on, aby dołączyć do napisu pełen stosownego patosu aforyzm - Im nasza pamięć, dla nich nieśmiertelność. Napis nagrobny został jednak pozbawiony tej pięknej duchowości. Szkoda.

Kaplica Św. Trójcy w Namysłowie - zdjęcie

Powyżej stara fotografia wykonana jeszcze Zenithem TTL, Kaplica w świetle  i zieleni kasztanów.

U dołu projekt tablicy autorstwa Kazimierz Drapiewskiego.

Projekt Tablicy Pamiątkowej

KTO SPOCZYWA NA GÓRZE FRANCUSKIEJ?

 DO NIEWOLI PO BITWIE POD LIPSKIEM dostali się:

MacDonald - XI Korpus,

ks. Józef Poniatowski VIII Korpus,

Law de Lauriston - V Korpus, 

Reynier - VII Korpus (jego żołnierze zdradzili, bo Saksończycy przeszli na stronę rosyjską - strzelali nawet do wojsk ks. J. Poniatowskiego )

Wszyscy oni po sabotażu kaprala-zdrajcy lub jego pomyłce  (przedwczesne odpalenie ładunków - ciekawe, jakiej był narodowości?) i wysadzeniu jedynego mostu pozostali na prawym brzegu rzeki Elstery, bez możliwości połączenia z resztą armii. Do niewoli trafiło 23 tys. żołnierzy.

Po śmierci ks. Józefa Poniatowskiego resztka VIII Korpusu poddała się Austriakom, ale było ich mniej niż 1000. Co stało się z pozostałymi polskimi żołnierzami - bo przecież nie wszyscy zginęli?

Wymieniona w składzie V Korpusu 17 Dywizja gen. Puthoda została wzięta do niewoli po bitwie pod Płakowicami k. Lwówka Ślaskiego i internowana w Namysłowie jeszcze we wrześniu 1813 r.

Wielką tajemnicą pozostanie los XI Korpusu, ulegnie on rozsypce, ale w jego składzie znajdowali sie przede wszystkim Włosi i Niemcy - Westfalczycy. Włosi powinni trafić w ręce Austriaków, a pod Lipskiem zdecydowana wiekszość Niemców zdradziła.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

V Korpus Wielkiej Armii

Skład w II połowie 1813

    * dowódca - gen. dyw. Jacques Alexandre Law de Lauriston (1768-1828)
    * szef sztabu - gen. bryg. Jean Pierre Baillod (1771-1853)
    * dowódca artylerii - gen. bryg. Jean Edmond Filhol de Camas
    * dowódca saperów - płk Lamarre

    * 16 Dywizja - gen. dyw. Nicolas Joseph Maison (1771-1840)
    * 1 Brygada - gen. Raymond Pierre Penne (1770-1815)
          o 151 Pułk Piechoty Liniowej - płk Laurent-Marie Lebron
          o 152 Pułk Piechoty Liniowej - płk Pierre Raynaud
    * 2 Brygada
          o 153 Pułk Piechoty Liniowej - płk Louis-Benoit Mathieu
          o 154 Pułk Piechoty Liniowej - płk Jacques-Francois Ozilliau
          o dwie baterie piesze, bateria konna, oddział wozów artyleryjskich

    * 17 Dywizja - gen. Jacques Pierre Louis Puthod (1769-1737)
    * 1 Brygada - gen. Martial Vachot
          o 134 Pułk Piechoty Liniowej -płk Marie-Frederic Brillat-Savarin
          o 146 Pułk Piechoty Liniowej - płk Antoine-Jacques Falcou
          o 3 Pułk cudzoziemski płk Lawless
    * 2 Brygada - gen. Jean Aurele de Boisserolle (1764-1829)
          o 147 Pułk Piechoty Liniowej - płk Benoit Prosper Sibuet
          o 148 Pułk Piechoty Liniowej - płk Marc Antoine Marie Obert
          o dwie baterie piesze, oddział wozów artyleryjskich

    * 19 Dywizja - gen. dyw. Marie Joseph Rochembeau
    * 1 Brygada - gen. Louis Harlet (1772-1853)
          o 135 Pułk Piechoty Liniowej - płk Louis-Onesime Poirson
          o 149 Pułk Piechoty Liniowej - płk Eugene-Charles-Augustin-David Mandeville
    * 2 Brygada - gen. Michel Pascal Lafitte
          o 150 Pułk Piechoty Liniowej - płk Francois Basile Azemar
          o 155 Pułk Piechoty Liniowej - płk Paul-Noel-Jules Sennegon-Lasgonniere
          o dwie baterie piesze, oddział wozów artyleryjskich
          o rezerwa i tabor korpusu - trzy baterie piesze, bateria konna, trzy kompanie saperów, oddziały wozów artyleryjskich i ekwipunku

VIII Korpus wielkiej Armii ks. Józefa Poniatowskiego w przededniu bitwy pod Lipskiem

    * dowódca - generał (od 16 X - marszałek Francji) ks.Józef Poniatowski
    * szef sztabu - generał Aleksander Różniecki
    * dowódca artylerii - płk Redel
    * dowódca wojsk technicznych - płk Mallet

26 Dywizja - gen. Ludwik Kamieniecki

    * 1 brygada - gen. Sierawski
          o pułk nadwiślański
          o 1 pułk piechoty
          o 16 pułk piechoty
    * 2 brygada - gen. Małachowski
          o 8 pułk piechoty
          o 15 pulk piechoty
    * 3 batarie artylerii pieszej

28 Dywizja - gen. Izydor Krasiński

    * 3 brygada - gen. Grabowski
          o 12 pułk piechoty
          o 14 pułk piechoty
    * 4 1/2 baterii artylerii pieszej

27 Brygada Kawalerii Lekkiej - gen. Jan Nepomucen Umiński
    * 14 pułk kirasjerów płk Stanisława Małachowskiego
    * pułk krakusów płk. Aleksandra Obojskiego

Artyleria rezerwowa:
    * 2 baterie artylerii pieszej
    * kompania saperów
    * oddział wyposażenia taboru.

VIII Korpus w drodze do Saksonii – czyli przed Lipskiem

"Oddziały księcia Poniatowskiego podzielono na pięć kolumn, które z Krakowa przez Bielsko-Białą, Cieszyn, Brno, Igławę, Stary Kolin, Podiebrady, Kostelec docierały kolejno do Żytawy. O składzie tych pięciu kolumn dowiadujemy się z raportu Poniatowskiego wystawionego w dniu 15 czerwca 1813 r., kiedy już niemal wszystkie kolumny były w Saksonii.

Pierwszą kolumną dowodził gen. bryg. Toliński, a w jej skład wchodziło 171 oficerów, 1832 żołnierzy i 1100 koni;

druga kolumna pod gen. dyw. Kamienieckim miała 249 oficerów, 3740 żołnierzy i 1250 koni;

trzecia pierwotnie dowodzona przez gen. Biegańskiego, miała 247 oficerów, 3154 żołnierzy i 1128 koni;

czwarta gen. dyw. Izydora Krasińskiego, którego zastąpił gen. bryg. Jan Weyssenhoff - 168 oficerów, 2193 żołnierzy i 1112 koni;

ostatnia piąta gen. dyw. księcia Sułkowskiego z 200 oficerami, 3906 żołnierzami i 1086 koni. W sumie było to ponad 15 800 żołnierzy i 5676 koni."

                  [Mariusz Olczak, „VIII Korpus 1813 r.”, www.napoleon.gery.pl]

 

Co o tym sądzicie?

Żołnierze Wielkiej Armii
1800.  i   1813 rok
epidemia   -  wojenny czas
powściągliwymi  słowami
w y k u t a    m o g i ł a
w  prochu  i  jedności
czekanie na wskrzeszenia
                c z a sTo jest mój epigramat.
A to pierwotna propozycja Konsulatu

Na szczęście zmieniona nieco wskutek mojej interwencji, bo zmarli oni nie tylko wskutek tyfusu, ale byli ofiarą zdrady i prusko-rosyjskiego barbarzyństwa - czyli klausewitzowskiej doktryny wojny totalnej, która nakazywała Rosjanom i Prusakom likwidację wszystkich napoleońskich lazaretów i przekształcenie ich w obozy odosobnienia. Faszyzm narodził się już w 1813 roku!:

W dowód pamięci dla 1800 żołnierzy
Wielkiej Armii Napoleona
zmarłych na tyfus i pochowanych
w Namysłowie w 1813

Skomentujcie to!

temat / lokalizacja