75 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

UROCZYSTOŚCI W NAMYSŁOWIE

75 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi RP na uchodźstwie.


W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca prowadzić walkę przeciw okupantom. Datę 27 września 1939 roku przyjmuje się za datę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne to całość działań konspiracyjnych, cywilnych i wojskowych na terenie Polski okupowanej przez Niemcy i Związek Radziecki, celem tych działań było zapewnienie ciągłości Państwa Polskiego.


W Namysłowie uroczystości związane z 75 Rocznicą Powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział w Namysłowie wraz z Proboszczem parafii p.w. św. Franciszka Ks. dr Bartoszem Barczyszynem. Uroczystości rozpoczęły się uczczeniem minutą ciszy bohaterstwa naszych przodków, którzy w okupowanej Polsce stworzyli Podziemne Państwo z własną armią, administracją, oświatą, sądownictwem. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą Polskiemu Państwu Podziemnemu i AK i nastąpił przemarsz na czele z Pocztami Sztandarowymi do kościoła p.w. św. Franciszka gdzie ks. Proboszcz odprawił uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny ( polecając w modlitwie Bogu św. p. mjr Stanisława Jackiewicza i wszystkich Żołnierzy Armii Krajowej).Po mszy w salce parafialnej odbył się wykład z prezentacją o Polskim Państwie Podziemnym, który poprowadził Włodzimierz Putowski. Przed wykładem wiersze o Ojczyźnie pięknie przedstawili uczniowie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.


Serdecznie dziękuję :


Ks. Proboszczowi i ks. Adamowi za wielkie zaangażowanie.


Pocztom Sztandarowym z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku, Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów, Szkoły Podstawowej nr 3,SPAK.


Delegacjom składającym kwiaty (w tym kibicom Startu Namysłów, którzy kwiaty złożyli już 27 września) pod tablicą Polskiego Państwa Podziemnego na namysłowskim ratuszu.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie


Karolinie Wierzchołowskiej i Pawłowi Gazdeckiemu za uskrzydlenie nas poezją przed wykładem oraz ich opiekunce Pani Małgorzacie Górniak.


Wszystkim uczestnikom uroczystości, którzy poczuli potrzebę swoją obecnością uczcić naszych bohaterskich przodków.


 


Foto- relacja z uroczystości:


https://plus.google.com/photos/115187110416204711456/albums/6064157333759264497

temat / lokalizacja