Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

KATYŃ

72 rocznica Mordu Katyńskiego

            PAMIĘĆ O „KATYNIU”

W m-cu marcu 1978 r. Adam Macedoński założył „Ruch ujawniania prawdy o Katyniu”(Pana Adama gościliśmy w Namysłowie z wykładami, 23.06.1986 r. „ Historia obrony krzyża  w Nowej Hucie”  oraz 5.06.2001 r. „ Trzy Madonny Katyńskie”, w ramach Namysłowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej).
4 kwietnia 1979 r z inicjatywy sił obywatelskich powstał  „Instytut Katyński w Polsce”. Pełnomocnikiem
Instytutu na Polskę Zachodnią zostaje Namysłowianin Lechosław Stefan.
Z inicjatywy nieformalnej grupy skupionej wokół klubu historyczno-politycznego „Wczoraj, dziś i jutro” (który działał w pełnej konspiracji ) później przybrał nazwę „Spotkanie i Dialog” oraz Instytutu Katyńskiego w Polsce od roku 1978 do 1990 r. w m.-c kwietniu odbywały się tzw. Msze Katyńskie w prywatnych mieszkaniach.
Każda uroczystość rozpoczynała się Mszą Św. które sprawowali ks.bp Adam Dyczkowski, ks. Prałat Aleksander Matyka, ks. Tadeusz Budziński i inni. Następnie odśpiewywano hymn, apel poległych. Głoszono wykłady. Obchodom towarzyszyły występy artystyczne .Prelegentami byli  dr Leonard Smołka, dr Adam Bosak, red. Adam Macedoński. Część artystyczną tworzył między innymi Edwin Petrykat.

Od roku 1990 takie Msze w warunkach domowych odbywają się co dziesięć lat.
 W roku 1990 Mszę odprawiał Bp. Adam Dyczkowski
W roku 2000 Mszę odprawili ks. bp. Jan Tyrała w koncelebrze ks.prałat Aleksander Matyka

W roku 2010   12.kwietnia Mszę św. odprawił ks. Bp Ignacy Dec w koncelebrze z ks. infułatem Skubisiem, ks. pr. S. Pawlaczkiem ,  ks. pr. Krzemieńcem oraz o. benedyktynem  Konradem Małysem.
Wykład wygłosił prof. Marczak.
W latach 1978 – 1989 kiedy temat „ Katyń” był zakazany. Zgromadzenie w celu uczczenia ofiar ludobójstwa Katyńskiego groziło bolesnymi restrykcjami a mimo to jedynym problemem były za małe mieszkania tylu było chętnych. Poza czynnym udziałem w tych uroczystościach, wiedzę o „Katyniu” przekazywaliśmy za pomocą kolportażu ulotek, broszur i informacji ustnych.
Załączniki: kilka fotek z ostatnich uroczystości, kilka pamiątek z lat 70 i 80 np. znaczek katyński wydany przez Instytut Katyński dla swoich członków, czy krzyż brzozowy który od początku towarzyszy nam w Mszach Katyńskich , ulotki za pomocą których przekazywaliśmy informacje o Zbrodni Katyńskiej.

 

W latach 70-tych – 80-tych wiedzę historyczną zdobywaliśmy na tajnych spotkaniach, z wydawnictw drugiego obiegu m.in. londyńskich czy paryskich.
Dzisiaj żyjemy w „Wolnej Polsce”, w szkole można nauczać prawdziwej historii ( nie przyjmuję tłumaczenia o ramach programowych ), mamy podobno „telewizję publiczną”,( płacę na jej tzw. „misję”), wystarczy pójść do biblioteki lub włączyć internet i co?.  Sonda w kwietniu ubiegłego roku wśród młodych wykształconych z dużych miast ( studenci, maturzyści ) na temat Zbrodni Katyńskiej wykazała, iż wiedza ( raczej niewiedza ) na ten temat jest delikatnie mówiąc żenująca.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Wyrażenie „KATYŃ” symbolizuje wymordowanie przez NKWD ( Rosjan) przeszło 25 tys. polskich jeńców wojennych w 1940 roku decyzją najwyższych władz Związku Radzieckiego ( uchwała z 5.03.1940 r. Biura Politycznego KC WKPb) . Egzekucji strzałem w tył głowy dokonywała policja polityczna NKWD. Mord dokonano na elitach Państwa Polskiego, oficerach Wojska Polskiego wśród nich byli m.in. nauczyciele, lekarze, artyści, urzędnicy.
Główne miejsca kaźni:
- KATYŃ pod Smoleńskiem – wymordowano ok. 4400 jeńców z obozu w Kozielsku min. generałowie –Henryk Minkiewicz, Mieczysław Smorawiński, Bronisław Bohatyrowicz, kontradmirał Xawery Czarnicki.
- CHARKÓW (Piatichatki pod Charkowem) wymordowano ok. 3800 jeńców z obozu w Starobielsku min. generałów Stanisław Haller, Kazimierz Orlik-Łukoski, Leon Billewicz, Aleksander Kowalewski, Franciszek Sikorski, Piotr Skuratowicz ( kpt. Bronisław Sikora z rodziny żony).
- MIEDNOJE wymordowano około 6300 jeńców z obozy w Ostaszkowie.
- BYKOWNIA wymordowano około 3500 więźniów w tym generałów Franciszek Paulik, Kazimierz Dzierżanowski, Rudolf Prich.
 -   KUROPATY prawdopodobne miejsce mordu więźniów z obecnej         Zachodniej Biarorusi (w tym prawdopodobnie mój stryj kpt. żandarmerii aresztowany przez NKWD w domu rodzinnym koło Kobrynia – Brześcia w chwili gdy przybył pożegnać się z matką – planował przedostać się do wojsk na zachodzie - do dnia dzisiejszego czekamy na ujawnienie „listy białoruskiej”.
     Decyzją Biura Politycznego KC WKPb z 2.03.1940 r. w kwietniu 1940 r.
w ramach drugiej masowej deportacji wysiedlono w głąb ZSRR około 25 tysięcy rodzin ofiar Zbrodni Katyńskiej ( około 60 tys. osób), w tym mojego ojca z rodziną – jako rodzinę wojskową. 10 lutego 1940 r. w ramach pierwszej
( z czterech) masowych deportacji w głąb ZSRR wywieziono moją mamę z rodziną.
Aby dowiedzieć się jak mordowano naszych rodaków i jak traktowano więźniów wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego dzisiaj wystarczy sięgnąć po książkę dlatego pominę ten temat, jako dla mnie zbyt osobisty.
Przeczytamy także o zachowaniu tzw. Zachodu po ujawnieniu tej zbrodni w roku 1943 i później.
Pragnę dodać, iż Zbrodnia Katyńska została podniesiona przez prokuratora ZSRR Romana Rudenko w procesie norymberskim w akcie oskarżenia
o ludobójstwo na polskich oficerach w Katyniu ( próbowano zrzucić winę na Niemcy). Ale nasze elity nie odważyły się użyć słowa ludobójstwa w uchwale sejmu w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Aby uczcić i upamiętnić te wydarzenia Namysłowskie Koło Ś.Z.Ż.A.K. od 2010 roku organizuje Uroczystości Katyńskie.
Spotkałem się z niezrozumieniem intencji jakie przyświecają tym uroczystościom dlatego dwa słowa wyjaśnienia.
- pierwsza intencja poświęcona ofiarom Zbrodni Katyńskiej , wydaje się tak      naturalna i nie wymaga wyjaśnienia.
- druga poświęcona jest ofiarom wywózek na Syberię, jak zaznaczyłem w tekście w czasie, gdy strzałem w tył głowy mordowano naszych oficerów , to ich rodziny wywieziono jako więźniów na „Nieludzką Ziemię”
- trzecia intencja poświęcona jest ofiarom „Tragedii Smoleńskiej” - to przedstawiciele  wszystkich ugrupowań politycznych Państwa Polskiego na czele z Parą Prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi , Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim. Udali się do Katynia aby oddać hołd ofiarom Ludobójstwa Katyńskiego ( również w moim imieniu).

Tegoroczne Uroczystości Katyńskie odbędą się 15 kwietnia (niedziela).

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie”
                                                                           C.K. Norwid