Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomoc i schronienie dla dolnośląskiej Solidarności oraz odznaczenie księdza prałata Aleksandra Matyki medalem „Niezłomni”.

29 czerwca w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie podczas Mszy Świętej Odpustowej o godz. 11.30 odbyły się  uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej pomoc i schronienie jakie działacze dolnośląskiej Solidarności otrzymali przed 30 laty w naszej świątyni oraz odznaczenie księdza prałata Aleksandra Matyki medalem „Niezłomni”.

Mszę św. koncelebrowali Ks. Dziekan Henryk Jacak i związany z dolnośląską „Solidarnością” ks. prof. Mirosław Drzewiecki.
Msza Święta rozpoczęła się od wprowadzenia i przywitania pocztów sztandarowych – Zarządu Regionu „Solidarność” Dolny Śląsk, Solidarności Namysłowskiej, Namysłowskiego Koła ŚZŻ Armii Krajowej.

Patriotyczne kazanie wygłosił ksiądz prałat Mirosław Drzewiecki. Modlitwę wiernych odczytała Pani Maria Zapart - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Solidarności Dolny Śląsk. Procesja odpustowa wokół świątyni i błogosławieństwo zakończyło Mszę Św.
Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimzo wygłaszając laudację odznaczenia medalem „Niezłomni” księdza prałata Aleksandra Matyki podkreślił Jego odwagę i zasługi dla Solidarności - „Najgorsza jest niewdzięczność i zapomnienie. Solidarność dolnośląska pamięta o tych, którzy dali schronienie działaczom w podziemiu w latach stanu wojennego”.

Dowodem wdzięczności i pamięci jest tablica pamiątkowa ufundowana przez „Solidarność Dolnośląską”, której odsłonięcie i poświęcenie stanowiło następny punkt programu. Odsłonięcia dokonali ks. dziekan Henryk Jacak, Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimzo, były przewodniczący RKS „Solidarność” Dolny Śląsk - Józef Pinior (obecnie senator RP), były członek TKK „Solidarność” -  Eugeniusz Szumiejko, były członek Zarządu RKS Lech Stefan (namysłowianin z pochodzenia). Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz prałat Mirosław Drzewiecki.

Wystąpienie Józefa Piniora – senatora  poświęcone było wspomnieniom okresu sprzed 30 lat i przybliżyło atmosferę okoliczności, jakie towarzyszyły konspiracyjnemu ślubowi z Marią, do dzisiaj towarzyszką życia. 29 marca 1983 r. w tym kościele dzięki odwadze księdza prałata Aleksandra Matyki ten ślub był możliwy. List od Wojewody Ryszarda Wilczyńskiego odczytał jego pełnomocnik - Pan Rafał Nowowiejski. Eugieniusz Szumiejko, który bywał w tamtym okresie w Namysłowie jako ukrywający się członek TKK, wspominał czas, który spędził na tutejszej plebani. Wspominał posiedzenie członków TKK w mieszkaniu Albiny i Stanisław Jackiewiczów oraz funkcję świadka na ślubie Marii i Józefa Piniorów. Uroczystości pod tablicą zakończyło odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Następnie delegacja udała się na plebanię, gdzie wręczono księdzu prałatowi medal „Niezłomni”. Ksiądz prałat nie mógł ze względu na stan zdrowia odebrać medalu podczas uroczystości w świątyni.

Powyższe sprawozdanie to tylko zwykła, pozbawiona uczuć relacja. Moje wspomnienia i emocje związane ze spotkaniem z przyjaciółmi po latach znów w Namysłowie są zbyt osobiste.
 

temat / lokalizacja

Dodanych komentarzy: 4

Poważna pomyłka dotycząca Księdza Dziekana.

Mszę Koncelebrował  Proboszcz Parafii Św.Ap. Piotra i Pawła Ks. Dziekan Henryk Jacak. Natomiast Ks. Jacek Dziadkiewicz jest proboszczem Parafii Św. Franciszka