Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zespół Bramy Krakowskiej, cz. III: Chronologia i podstawowe dane techniczne

Poniższy tekst stanowi fragment opracowania: Zespół Bramy Krakowskiej w Namysłowie, Namysłów 2007, gdzie zamieszczono bibliografię. 
 
 
1. Chronologia:
 
1350 – z inicjatywy Karola IV Luksemburskiego rozpoczęto w Namysłowie wznoszenie pierwszego pierścienia fortyfikacji miejskich.
1371 – w Namysłowie istniały już dwie bramy miejskie: Krakowska i Wrocławska, ta ostatnia rozebrana w 1863 r.
XV w. – wzniesienie drugiego pierścienia fortyfikacji miejskich i zbudowanie przed Bramą Krakowską prostokątnego przedmurza, tzw. szyi.
XVI-XVII w. – podwyższenie wieży bramnej i nadanie zwieńczeniu murów formy renesansowej attyki.
1656-1657 - usypanie ziemnych fortyfikacji bastionowych. Wieża pełniła wówczas funkcję strażnicy.
druga połowa XVIII w.-XIX w. – stopniowa rozbiórka fortyfikacji miejskich. Obniżenie wieży Bramy Krakowskiej przez usunięcie renesansowej attyki w partii zwieńczania.
koniec XIX w.-koniec II wojny światowej (1945) - na pocztówkach ukazujących wieżę przy Bramie Krakowskiej określa się ją jako Pulverturm. Być może w jakimś okresie dziejów wieży przechowywano w niej proch strzelniczy.
lata 20-te XX w. [lata 30-te XX w.] – w budynku Hotelu Grimm (obecny Hotel Polonia), który przylega do Bramy Krakowskiej od strony południowej, przebito otwór przejazdowy.
grudzień 1996 – przy murze, w pobliżu Bramy Krakowskiej, ustawiono rzeźbę rycerza.
1998 – w przejeździe Bramy Krakowskiej umieszczono stylizację drewnianej brony (kraty).
jesień 2004 – rozpoczęcie prac remontowo-renowacyjnych zespołu Bramy Krakowskiej.
8 stycznia 2005 – na wieży osadzono nawiązujący do późnogotyckich wzorów dach w formie hełmu.
24 czerwca 2006 – uroczyste otwarcie obiektu.
 
2. Podstawowe dane techniczne:
 
Wysokość wieży wraz z hełmem (do kalenicy dachu) – 34 m.
Wysokość wieży do poziomu punktu widokowego – 24 m.
Wysokość górnej galerii (wraz z hełemem) – 10 m.
Powierzchnia punktu widokowego – 26,4 m2.
Wysokość samego hełmu – 8 m.
Waga hełmu – 8 ton.
Wysokość lochu głodowego – 4,6 m.
Powierzchnia lochu głodowego – 11,6 m2.
Długość ścian bocznych u podstawy wieży – ok. 7,7 m.
Grubość ściany bocznej w przyziemiu (loch głodowy) – 2,3 m.
Szerokość przejazdu bramnego (w przyziemiu) – ok. 4 m.
Wysokość przejazdu bramnego – ok. 6 m.
Ilość schodów – 143.