Zawiadomienie!

SZANOWNI MIESZKAŃCY – CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY DWORCA KOLEJOWO - AUTOBUSOWEGO W NAMYSŁOWIE 20 CZERWCA br.

(CZWARTEK) O GODZ. 18,00 NA SPOTKANIENIE CZŁONKÓW NSM.

TEMATEM SPOTKANIA BĘDZIE PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH SPÓŁDZIELNI, I  PRZEDSTAWIENIA ICH NA WALNYM ZGROMADZENIU NSM W DNIACH 24-25 CZERWCA 2013 r. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE.

 

CZLONKOWIE I AKTYW SPÓŁDZIELCZO – SPOŁECZNY NSM.

.

temat / lokalizacja

Tematy