Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Poczta piesza Oleśnica-Namysłów i inne wydawnictwa

Z okazji 700. rocznicy utworzenia księstwa namysłowskiego, jako impreza towarzysząca konferencji naukowej, zorganizowana zostanie poczta piesza z Oleśnicy do Namysłowa,

Z okazji 700. rocznicy utworzenia księstwa namysłowskiego, jako impreza towarzysząca konferencji naukowej, zorganizowana zostanie poczta piesza z Oleśnicy do Namysłowa, niejako trasą wędrówki księcia Konrada I, w której w rolę dawnych pocztylionów wcielą się biegacze Namysłowskiego Klubu Biegacza ZRYW.

Zanim jednak to nastąpi - kilka słów o namysłowskich wydaniach pocztowych.

 

Na zlecenie Wydawnictwa NAMISLAVIA wydany został przez POCZTĘ POLSKĄ S.A. niskonakładowy znaczek personalizowany związany z rocznicą utworzenia namysłowskiego księstwa. Nabywać go można do środy w punkcie handlowym NAMISLAVII przy pl. Wolności 1, a w dniach konferencji na stoisku w Namysłowskim Ośrodku Kultury.

W dniu 10 bm. namysłowska poczta używała będzie datownika kolicznościowego z nazwą konferencji w legencie i rysunkiem pieczęci Konrada I w rysunku. Jego odciski na korespondencji listowej będzie można uzyskać na stoisku pocztowym w Namysłowskim Ośrodku Kultury, jakie czynne będzie w dniach od 10 do 12 paździenika w godz. 9.00 do 16.30.

Datownik okolicznościowy 700. rocznica utworzenia księstwa namysłowskiego

Tylko w dniu 10 października na listach poleconych nadanych na stoisku pocztowym naklejana będzie nalepka polecenia ze specjalnym nadrukiem prezentującum księcia namysłowskiego Konrada I.

 KONRAD I

POWRACAMY DO POCZTY PIESZEJ - oto jej regulamin:

 Regulamin "Poczty Pieszej" organizowanej z okazji 700. rocznicy utworzenia księstwa namysłowskiego

1. Organizatorami "Poczty Pieszej" są: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu we Wrocławiu, Region Sieci w Wrocławiu, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Opolu, Region Sieci w Opolu, Namysłowski Ośrodek Kultury, Namysłowski Klub Biegacza "Zryw", Wydawnictwo NAMISLAVIA w Namysłowie.

2. "Poczta Piesza" z okazji 700. rocznicy utworzenia księstwa namysłowskiego zostanie zorganizowana w dniu 12 października 2013 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 (obszar obsługiwany przez Region Sieci w Wrocławiu) - Urząd Pocztowy Namysłów (obszar obsługiwany przez Region Sieci w Opolu).

3. Do przeniesienia "Pocztą Pieszą" zostaną dopuszczone krajowe i zagraniczne, priorytetowe i ekonomiczne:
a) listy (nierejestrowane i polecone) oraz
b) kartki pocztowe,
opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym lub zagranicznym.

4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 października 2013 roku na adres: Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1, ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica Śląska 1, z dopiskiem na kopercie "Poczta Piesza".

5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą" zostaną w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: 700. ROCZNICA UTWORZENIA KSIĘSTWA NAMYSŁOWSKIEGO KONRAD I POCZTA PIESZA OLEŚNICA-NAMYSŁÓW. Przesyłki polecone opatrzone zostaną nalepką polecenia R z nadrukiem okolicznościowym "KONRAD I" i rysunkiem postaci księcia.Oleśnica - datownik okolicznościowy 700. rocznica utworzenia księstwa namysłowskiego KONRAD I

6. Przesyłki przygotowane do przeniesienia "Pocztą Pieszą" pracownicy Urzędu Pocztowego Oleśnica Śląska 1 przekażą upoważnionej osobie w celu ich przeniesienia przez biegaczy Namysłowskiego Klubu Biegacza "Zryw" na trasie: Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 - Urząd Pocztowy Namysłów.

7. Po przeniesieniu "Pocztą Pieszą" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Namysłów, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZENIESIONO NA TRASIE Oleśnica-Namysłów * NKB ZRYW. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.Poczta piesza Oleśnica-Namysłów stempel dodatkowy

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

8. Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek "Pocztą Pieszą" odpowiada Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu we Wrocławiu, Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Opolu oraz Region Sieci w Opolu.

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział Produktów i Usług Filatelistycznych w dniu 27 września 2013 roku.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Zamieszczamy też kilka komputerowych wizualizacji wydawnictw z wyżej opisanymi rekwizytami pocztowymi, sporządzone na kartkach wydanych przez NAMISLAVIĘ. Dostępne będą na stoisku w NOK.

NAMYSŁÓW

 Kartka NamysłówR Namysłów

OLEŚNICA

Kartka poczty pieszej

 

 

 

 

temat / lokalizacja