Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Darmowe kursy komputerowe w ramach projektu „Kluczowo wykwalifikowani”

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie organizuje darmowe kursy komputerowe ECDL e-Citizen+ECDL WebStarter oraz e-Citizen+ECDL Core.

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie muszą spełniać następujące wymagania:

 • być aktywne zawodowo (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, mianowania, powołania, wyboru). Okres zatrudnienia musi pokrywać się z czasem szkolenia.
 • znajdować się w przedziale wiekowym od 25 lat do 64 lat.
 • maksymalnie posiadać wykształcenie średnie (tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie).
 • w jednej grupie szkoleniowej mogą znaleźć się co najwyżej 2 osoby z jednego miejsca pracy.
 • zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego.

 

Kurs rozpocznie się jeszcze w styczniu 2014 roku.

Więcej informacji w sekretariacie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego bądź pod numerem telefonu (+48 77) 4 100-802.

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Weryfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;

2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami;

3. Przetwarzanie tekstów;

4. Arkusze kalkulacyjne;

5. Użytkowanie baz danych;

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna;

7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 

ECDL e-Citizen

 

e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.
e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Trzy bloki tematyczne:

 • Umiejętności podstawowe;
 • Wyszukiwanie informacji;
 • E-Uczestnictwo.

 

Aby uzyskać certyfikat e-Citizen (e-Obywatel) należy zdać jeden egzamin praktyczny. Egzamin trwa 45 minut.

 

ECDL WebStarter - przygotowuje kandydata do zrozumienia koncepcji kodu publikowanych stron i do samodzielnego stworzenia strony internetowej.

Kandydat musi rozumieć podstawowe zasady języka HTML i być gotowy do przygotowania prostego kodu.
W dodatku kandydat powinien potrafić używać edytora stron WWW, formatować tekst, używać ramek i tworzyć formularze oraz tabele. Kandydat powinien potrafić publikować stronę w Internecie. W dodatku kandydat powinien umiejętnie posługiwać się obrazami na stronach WWW i dobrze rozumieć zagadnienia oraz prawo związane z publikowaniem stron internetowych. Wymagane do przystąpienia do tego modułu są kluczowe umiejętności takie jak otwieranie i zamykanie plików oraz  praca z komputerem.

 Bloki tematyczne:

 • Koncept strony;
 • HTML;
 • Edytor HTML;
 • Obrazy;
 • Publikowanie strony;
 • Prawo i ochrona.

temat / lokalizacja