Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Afera pożyczkowa w dokumentach i na sesji

Widząc zabawę w kotka i myszkę między burmistrzem, a radnymi opozycji w sprawie afery pożyczkowej postanowiłem sam zgłosić się do szefa gminy o informacje na ten temat.

 I udało się. Pozyskane dokumenty przedstawiam poniżej. Plus nagranie z sesji dotyczące afery.

Treść wniosku z jakim zwróciłem się do burmistrza:

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o polityce wewnętrznej, w tym o: działaniach władzy wykonawczej (m.in. wójta, burmistrza, prezydenta miasta), trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oraz danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności m.in. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska.
 
W związku z powyższym, uprzejmie wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przeprowadzonej kontroli z zakresu nieprawidłowości w gospodarowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz w jednostkach oświatowych gminy Namysłów (tzw. Afery pożyczkowej) ujawnionej przez Pana na antenie TVP Opole 17 czerwca 2013 r. Odpisy na ZFŚS dokonywane są z budżetu gminy, a zatem pochodzą ze środków publicznych. Ponadto Pan Burmistrz kilkukrotnie na łamach mediów deklarował upublicznienie niżej wymienionych dokumentów.
 
  1. Proszę o informację o mechanizmach, przebiegu i skutkach wykrytych nieprawidłowości w gospodarowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz w jednostkach oświatowych gminy Namysłów (tzw. Afery pożyczkowej)
  2. Proszę również o udostępnienie wszelkiej dokumentacji związanej z podjętymi działaniami Burmistrza Namysłowa w związku z wykryciem tzw. Afery pożyczkowej, w szczególności:
  • protokołów pokontrolnych kontroli zleconej przez Pana w dniach 14-19 czerwca 2013 r. ​w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz audytu, który zakończył się 18 lipca 2013 r.; 
  • Zgłoszeń do organów ścigania dotyczących tzw. Afery pożyczkowej oraz o podjętych przez nich czynnościach w sprawie;
  • Korespondencji w ww. sprawie z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 
Jeśli powyższe dokumenty zawierają informacje nie będące informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o wydanie kopii dokumentów pozbawionych elementów podlegających wyłączeniu jawności. Tym samym wyrażam zgodę, aby w treści dokumentów zostały zakryte informacje podlegające ochronie ze względu na prywatność osoby fizycznej.
 
Odpowiedź burmistrza:
Załączone dokumenty: