Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Donieś na sąsiada! Niech mu się dostanie!

Do 28. października można zgłaszać kandydatów w plebiscycie na najbardziej zaangażowaną obywatelsko organizację.

Celem akcji "Donieś na sąsiada" jest uświadomienie Polakom, wbrew panującym opiniom, jak wiele instytucji i osób w nich pracujących  jest zaangażowanych w działania obywatelskie.

Tym sposobem organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, jak ważna jest aktywność społeczna oraz zachęcić do niej. Jednocześnie akcja ma pomóc organizacjom już działającym na tym polu w promocji swoich działań, rozwijaniu potencjału i rozszerzeniu swojej aktywności. Kandydatów jest wielu, wystarczy się rozejrzeć!

Do plebiscytu można zgłaszać instytucje wyróżniające się w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego – mogą to być zarówno organizacje pozarządowe jak i  jednostki samorządowe, a także prywatne firmy działające na rzecz lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w wychowanie i edukację, kulturę, opiekę nad starszymi i chorymi, troskę o środowisko, tworzenie nowych miejsc pracy, resocjalizację. Niech będzie o nich głośno!

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury plebiscytu wyłoni pięciu finalistów a ostatecznego wyboru dokonają użytkownicy facebook'a oddając "like" pod najbardziej ich zdaniem, zaangażowanymi społecznie kandydatami.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Nagrody otrzymają zarówno laureat jak i osoba, która go zgłosiła.

Więcej na www.akcja-doniesnasasiada.pl

temat / lokalizacja