Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Nawet 6 mln zł od Fundacji VELUX na jeden projekt NGO

Do 1. lipca polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Na jakie projekty przeznaczone są dotacje Fundacji VELUX?

Projekty związane ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowychOrganizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje Fundacji VELUX na projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywności zapobiegającym wykluczeniu społecznemu np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej. Fundacje mogą wesprzeć również projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia) z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Innym obszarem może być rozwój i reformy systemów opieki społecznej oraz szkolnictwa np. tworzenie instytucji modelowych czy poprawa funkcjonowania szkół. Dotacje przyznawane mogą być na inwestycje infrastrukturalne.

W jakiej wysokości kwot przewidziano dofinansowanie?

Fundacja VELUXDofinansowanie Fundacji VELUX może wynieść nawet 100 proc. kosztów projektu, poza kosztami podatku VAT-u, które organizacja musi pokryć z własnych środków lub innego źródła finansowania. Projekt może trwać od 2 do 5 lat. Minimalna wartość dotacji to 1,2 mln złotych, zaś maksymalna to nawet 6 mln zł.

Warunki uzyskania dofinansowania

Rozpatrywane będą tylko w wnioski od organizacji, które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych projektów. Ważnym elementem wniosku jest przedstawienie strategii kontynuowania działalności po zakończeniu finansowania ze strony Fundacji VELUX. Aby ubiegać się o grant należy wypełnić po angielsku formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony:

http://veluxfoundations.dk/C12576AB0041F11B/0/C12576AB0041F11BC1257B56004500AC?OpenDocument

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: poland2@veluxfoundations.dk. Ewentualne pytania można kierować również do konsultanta Fundacji VELUX w Polsce Pani Lidii Mikołajczyk-Gmur tel.+48 501 228 756.

Działalność Fundacji VELUX

Dotacje dla NGO  Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villum Kann Rasmussena założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Holdingu VKR A/S w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty Fundacji realizują cele z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Wspierają również ochronę środowiska, cele społeczne i kulturalne w Danii i na świecie. W 2013 roku obie Fundacje przekazały na cele non-profit około 150 mln euro.

Fundacji VELUX w Polsce

Fundacje VELUX od wielu lat działają aktywnie w Polsce, od 2003 roku przekazały wiele grantów aż 18 organizacjom społecznym działającym w Polsce o wartości ponad 67 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną, niwelowaniem różnic społecznych, możliwością rozwoju osób wykluczonych z powodu ich niepełnosprawności czy ubóstwa. Wśród organizacji, które otrzymały dotacje, znalazły się m.in.: Fundacja Barka, SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Podaj Dalej, Stowarzyszenie Dalej Razem, Fundacja Gajusz i wiele innych. Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów na stronie internetowej Fundacji VELUX http://veluxfoundations.dk/

temat / lokalizacja