Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Protokół z kontroli - częściowo utajniony

Częściowo utajniony protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej 3 miesiące temu w UM w Namysłowie.

Kontrola doraźna (z której jest protokół) to pierwsza z szeregu kontroli przeprowadzanych w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz placówkach oświatowych Gminy Namysłów.

Pozostałe kontrole zostały lub są przeprowadzane przez: audytora zewnętrzengo, Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 10. do 14. czerwca 2013 roku a jej tematem było przyznawanie i wypłata pożyczek mieszkaniowych i zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych w latach: 2011 r., 2012 r., i 2013 r.

Źródło: bip.namyslow.eu

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Kontrolowana sytuacja jest różnie nazywana - niektórzy korzystają z nazwy afera, inni nieprawidłowości.

A Ty jakiej nazwy używasz? - wyraź to w niniejszej ankiecie.

 

temat / lokalizacja

Dodanych komentarzy: 2

Nie rozumiem, dlaczego w protkole udostepnionym portalowi ujawniono personalia głównej księgowej, członkiń Rady Funduszu Mieszkaniowego jednostek oświatowych, a utajniono personalia dyrektorów współodpowiedzialnych - opniujących niezgodne z regulaminem pożyczki. W praktyce wystarczył przecież rzut okiem na odcinek z wypłatą wydawany w szkole i przecież wszystko jest jasne. Pracownik nie może otrzymać pożyczki, bo nie spłacił poprzedniej. Zmiany w regulaminie wprowadzone aneksami, nieliczenie się z opinią zwiazków, wręcz lekceważenie ich. Fundusz Mieszkaniowy tworzony z odpisów od wynagrodzeń wszystkich pracowników służył nielicznym, zazwyczaj dyrektorom, urzędniczkom  i ich kolesiostwu. Osobom dobrze sytuowanym materialnie, które bez problemu mogły otrzymać kredyt w banku. Przeciętny pracownik o pożyczce rzędu 5-20 tys. zł, kiedy miał nóż na gardle, mógł sobie pomarzyć lub poczekać rok, dwa lata.

Może warto cenzurującym przypomnieć, że pożyczki zaciagnięte przez radnych, dyrektorów - pracowników samorządowych powyżej 10 tys. zł są publicznie jawne i powinny być wykazane w upublicznionych rozliczeniach majątkowych:

1. Zobowiązania pieniężne

 

"W punkcie tym ustawodawca nakazuje ujawnienie zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł. Ujawnieniu podlegają kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach i innych instytucjach oszczędnościowo - kredytowych, jak i od osób prywatnych oraz pozostałe (np. pożyczki z zakładu pracy)."

http://olsztyn.is.gov.pl/2816/?option=com_content&view=article&id=1777&Itemid=186