Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Na własne konto - program dla Gimnazjum

Tylko do 14. października 2013 roku Gimnazja mogą być zgłoszone do programu z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

Już po raz drugi, młodzież z obszarów wiejskich będzie miała możliwość pogłębienia swojej wiedzy z ekonomii i przedsiębiorczości w ramach programu „Na Własne Konto”. Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Rekrutacja do programu „Na Własne Konto” trwa od 1 do 14 października br. Gimnazja do udziału w programie zgłaszane są przez gminy. Podczas zajęć prowadzonych w ramach „Na Własne Konto” gimnazjaliści będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy ekonomicznej, poznania podstaw przedsiębiorczości oraz zasad świadomego planowania ścieżki zawodowej.
Pomysłodawcą „Na Własne Konto” jest Fundacja EFRWP, która od lat wspiera rozwój polskiej wsi. Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, kształtują swoje postawy, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości oraz zaczynają korzystać z narzędzi bankowych. Udział w programie jest dla młodzieży okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na temat najważniejszych mechanizmów finansowych.

- Edukacja ekonomiczna ciągle zajmuje odległe miejsce w programach nauczania a funkcjonowanie we współczesnym świecie, już od najmłodszych lat, wymaga znajomości narzędzi finansowych i bankowych. „Na Własne Konto” jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, którzy dzięki udziałowi w projekcie poczują się pewniej w codziennym życiu – mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Poprzez realizację tego programu chcemy również zmniejszać lukę edukacyjną między wsią a miastem, która mimo wszystko nadal istnieje – dodaje.

Podobnie jak podczas ubiegłej edycji, zajęcia rozpoczynają się w ferie zimowe. Podczas ich trwania uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy, poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. Podczas zajęć młodzież odwiedzi także banki i lokalnych przedsiębiorców.

Program „Na Własne Konto” to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

„Na Własne Konto” powstaje przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl

O PROGRAMIE:
Pierwszą edycja programu „Na Własne Konto” została zrealizowana w roku szkolnym 2012/13 w 124 gminach. Wzięło w niej udział ponad 2 233 uczniów. Celem projektu „Na Własne Konto” jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. Program obejmował szkolenie dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczne w szkołach w ferie zimowe, wykonanie pracy projektowej w ramach konkursu na młodzieżową gazetę ekonomiczną w II semestrze roku szkolnego oraz uroczysty finał programu w Warszawie. Program jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

O EFRWP:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapoczątkowała swoją działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – także rozwój przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

temat / lokalizacja