Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Cennik

UWAGA - usługi co do zasady wykonywane są PO uiszczeniu opłaty. Uruchomienie usługi przed uiszczeniem opłaty możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzednim, mailowym ustaleniu tego z Redakcją.

REKLAMA GRAFICZNA

cena: 250 zł / 1 tydzień

 • Formaty plików: jpg, jpeg, gif, swf
 • Max rozmiar pliku: 150kB
 • Rozmiary grafik (szer. na wys.): (750-960px) na (100-360px) - zalecamy 960px szer. na 360px wys.
 • Linkowanie: Tak - ale tylko z otwieraniem strony w nowym oknie
 • występuje na wszystkich stronach Namyslowianie.pl
 • Pliki reklamy zamawiający powinien przesłać na adres redakcja@namyslowianie.pl nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem emisji reklamy! Pliki nie spełniające wymogów technicznych - o ile redakcja Namyslowianie.pl będzie miała taką możliwość - zostaną dostosowane do tych wymogów niestety czasem kosztem utraty jakości tych materiałów.

Istnieje możliwość publikacji niestandardowych form reklamy co jednak wymaga indywidualnych ustaleń z wydawcą tak co do formy jak i ceny reklamy.


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

To usługa publikacji artykułu.

Cena: 250 zł

Cechy publikacji artykułu sponsorowanego:

 • może zawierać do 10 zdjęć (przesłane jako osobne pliki),
 • za treść artykułu i jego załączniki odpowiada zleceniodawca,
 • artykuł pozostaje opublikowany tak długo jak inne artykuły publikowane w tym samym okresie (czyli latami),
 • może zawierać aktywny link,
 • w stopce zajawki artykułu zostanie zawarty napis: "artykuł sponsorowany",
 • zajawka artykułu będzie widoczna na pierwszej stronie Portalu przez min. 2 dni,
 • treść artykułu nie może łamać Regulaminu Namyslowianie.pl,
 • treść artykułu nie może być słabej jakości (nonsensowne zdania, powtórzenia, przesadne formatowanie, itp.)

PREFERENCYJNA PUBLIKACJA

To publikacja (lub aktualizacja publikacji) dokonywana przez Redakcję (klient nie musi zakładać konta, nie musi obsługiwać publikowanych treści osobiście).

Ceny preferencyjnej publikacji:

- ofert pracy, ogłoszeń nieruchomości, ogłoszeń drobnych:

 • 50 zł / 30 dni publikacji - każde następne ogłoszenie w danym miesiącu za 12 zł.
 • 74 zł / 90 dni publikacji

- Rozbudowanej Wizytówki Firmy:

 • 350 zł / 1 rok publikacji (WIZYTÓWKA ROZBUDOWANA + Polecają Nas Namyslowianie.pl)

Cechy treści publikowanych w trybie Preferencyjnej Publikacji:

 • zoptymalizowane pod wyszukiwarki,
 • mogą zawierać link
 • mogą zawierać zdjęcia (łącznie do 10MB)
 • linki do tych publikacji znajdą się w odpowiednim dla rodzaju treści rotacyjnym polu POLECAMY na pierwszej stronie Portalu
 • treść publikacji dostarcza klient

Rabaty

Wydawca zastrzega sobie prawo udzielania rabatów stałym klientom.


PŁATNOŚCI

Płatności winny być dokonane przelewem na rachunek bankowy Wydawcy, tj.

mBank 04 1140 2004 0000 3702 7470 7440

UWAGA - w tytule przelewu NALEŻY wpisać precyzyjny opis kto (dokładna nazwa użytkownika Portalu) i za co wpłaca !!! Bez tego zlecenia nie będą realizowane !!!

Rachunek (dowód zapłaty)

Za usługę możliwe jest wystawienie rachunku - należy o tym poinformować sprzedającego podczas zamawiania usługi.

Sprzedający korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT.


Zamawianie usług płatnych

Usługi płatne należy zamawiać poprzez kontakt na adres redakcja@namyslowianie.pl lub osobiście redaktorowi naczelnemu.

O kolejności publikacji decyduje kolejność zamówienia.

Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone drogą e-mailową.

Zlecenia na reklamy przyjmujemy z wyprzedzeniem max. 6 tygodniowym. Za początek tygodnia przyjmujemy poniedziałek.

Realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty na rachunku usługodawcy w terminie do 2 dni roboczych chyba że został ustalony inny.

UWAGA - zlecając usługę zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy techniczne w dostępie do strony www.namyslowianie.pl które nie mogą stanowić podstawy do reklamacji usługi.

Cennik podaje ceny usług płatnych oraz reguluje zasady ich zamawiania, realizacji i płatności; dotyczy płatnych usług świadczonych przez wydawcę tylko w ramach Namyslowianie.pl Ewentualne zmiany cennika reklam będą ogłaszane na niniejszej stronie.

Cennik obowiązuje od dnia: 05-10-2023 roku.