Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

30 rocznica

STANU WOJENNEGO

13 grudzień 1981 r. to dla jednych dzień, w którym nie było "poranka", dla innych to dzień, w którym nastapił zamach na rodzącą się demokrację. To co dla wielu było oczywiste, dopiero po 30 latach (a po 22 latach w wolnej Polsce), formalnym wyrokiem potwierdził sąd o bezprawnym wprowadzeniu Stanu Wyjątkowego (zwanym stanem wojennym). To powinno wykluczać  wątpliwości. Jednak już wiele usłyszeliśmy i jeszcze na pewno usłyszymy o "ludziach honoru". To w tamtym  okresie ponownie powstała opozycja przeciw rządom pałek, karabimów czy czołgów na ulicach. Działały konspiracyjne struktury NSZZ "Solidarność" czy "Solidarność Walcząca".   Również w Namysłowie nie wszyscy zgadzali się z tym stanem rzeczy i w miarę możliwości pomagali w prowadzeniu tej działalności.  Mam wątpliwości, czy ta tematyka w obecnym czasie jeszcze kogoś interesuje, dlatego podam niektóre fakty związane z działalnością pewnej grupki mieszkańców Namysłowa w latach 1981 - 1989 w ramach współpracy z * RKS Dolny Śląsk i ***Solidarnoścą Walczącą.   Gdyby jednak kogoś zainteresowały szczegóły to proszę o pytania. W miarę sprawności mojej pamięci jestem gotów uszczegółowić przedstawione wydarzenia.    Mam nadzieję, że to co przedstawiłem zostanie poszerzone przez tych, którzy działali w innych grupach. Jest to konieczne dla prawdy historycznej, gdyż nawet w Encyklopedii Solidarności spotkałem nieścisłości w opracowaniach historyków.         WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W NAMYSŁOWIE W LATACH 1981 - 1989.     - Stały kolpportaż gazetek, ulotek, książek, wydawanych przez NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, oraz inne konspiracyjne organizacje i wydawnictwa.    - Redagowanie i kolportaż kluczborskiej gazety " Nad Stobrawą".   - Organizowanie przewozu ukrywających się działaczy Solidarności i ich rodzin w tajemnicy przed SB.    - Spotkania RKS-u Dolny Śląsk z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem na plebani kościoła pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła.    - Zbiórka srebra z którego wykonano medal wręczony przez Solidarność Papieżowi Janowi Pawłowi II w czasie wizyty we Wrocławiu 21.06.1983 r.    - W Namysłowie powstała treść "listu", który po wydrukowaniu na ozdobnym papierze czerpalnym środowiska artystyczne wręczyły Papieżowi podczas tej wizyty.     - 19.03.1983 r. odbył się ślub Józefa Piniora i Marii Chojnackiej w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła. "Domem weselnym, z którego młoda para wraz z gośćmi ruszyła do kościoła, a następnie odbyło się w nim przyjęcie weselne, było mieszkanie prywatne w Namysłowie. ( Józef Pinior był wtedy poszukiwanym szefem RKS Dolny Śląsk).     - W dniach 31.10. - 2.11. 1983 r. odbywały się obrady ** TKK Solidarność w jednym z namysłowskich domów. Wzieli w nim udział m.in. Bogdan Lis, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Eugieniusz Szumiejko, Marek Muszyński, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Zdrada czy Jerzy Buzek.    - W 1984 r kolejne spotkanie TKK odbyło się na plebani kościoła Św. Piotra i Pawła.    - Od 1985 r. cyklicznie odbywały się Namysłowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, na których wykłady głosili wybitni przedstawiciele polskiej myśli niezależnej oraz miały miejsce wspaniałe koncerty i przedstawienia najwybitniejszych polskich artystów. Wykłady głosili, m.in. Adolf Juzwenko, Andrzej Wiszniewski, Antoni Lenkiewicz, Adam Macedoński, Wojciech Myślecki. Występowali:  Teatr Niezależny ze sztuką "ANHELI" Słowackiego, Piotr Szczepanik, Leszek Długosz, Jacek Fedorowicz, Maja Komorowska, pisarka Ewa Szumańska czy Ernest Bryll.  Na bazie Dni Kulktury  powstał Uniwersytet Ludowy z comiesięcznymi wykładami. Dni Kultury oraz Uniwersytet Ludowy działały jeszcze długo po roku 1990.         * - RKS - Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ  Solidarność Dolny Śląsk - działalność od 13 grudnia 1981 do marca 1990.     ** -TKK - Tymczasowa Komisja Kordynacyjna NSZZ Solidarność - ogólnopolska struktura konspiracyjna utworzona 22 kwietnia 1982 r. skupiająca przywódców najlepiej zorganizowanych Regionów podziemnej Solidarności.      *** - Solidarność Walcząca - podziemna organizacja antykomunistyczna, powstała w połowie 1982r. we Wrocławiu, założona i kierowana przez Kornela Morawieckiego.

Załączam niektóre materiały  tamtego okresu z prywatnej kolekcji.Pojemność limituje ilość załączników.

temat / lokalizacja

Dodanych komentarzy: 2

Wróciłem po obejrzeniu filmu "80 milionów". Dla mnie to znane sceny - fakty i bohaterowie z tamtego okresu są moimi znajomymi i rówieśnikami.

Polecam go tym wszystkim, którzy powinni pamętać tamte czasy, a tak łatwo o nich zapomnieli. Polecam również tym, którzy z racji  młodego wieku nie przeżywali " dobrodziejstw" tamtego systemu.

KU PRZESTRODZE

Atykuł o tym okresie w Namysłowie                                                                                                       http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10832229,Slub_w_pelnej_konspiracji.html