Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Pamięć o żołnierzach AK

Modlitwa i znicz.

Zbliża się Święto Zmarłych – członkowie Namysłowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oraz młodzież Namysłowskich szkół zapalili znicze i odmówili modlitwę: „Wieczne odpoczywanie...”  na grobach drogich nam Bohaterów, członków ŚZŻAK pochowanych na starym cmentarzu przy ul. Jana Pawła II.
Modliliśmy się i zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy AK – członków ŚZŻAK:
Bednarek Seweryna, Chałupczak Tadeusz, Gutowska Sabina, Horodyska Jadwiga, Koralewicz Konstantyna, Lyko Józef, Łupiński Józef, Niewiara Maria, Noworolski Czesław, Plewiński Witalis, Skowieżak Andrzej, Tęciorowski Józef, Wiszniewska Maria, Zemła Bogusław
Ponadto zapaliliśmy znicze na mogiłach kombatantów:
Dąbrowska Koleta – łączniczka AK, Dąbrowski Adolf – żołnierz AK, nauczyciel, Fedorowicz Czesław – komendant obwodu AK i samoobrony polskiej w Młynowie na Wołyniu, Korsak Piotr – żołnierz Legionów Polskich, Nowak Tadeusz – żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
Noworolski Kazimierz – żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich, odznaczony krzyżem Virtuti Militari pod Monte Cassino, Szott Katarzyna – łączniczka AK, Szott Piotr – Hallerczyk, Ks.dr Józef Lachowski – wieloletni proboszcz kościoła p.w. Piotra i Pawła

 Na nowym cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie (wszyscy niżej wymienieni byli członkami ŚZŻAK) odwiedziliśmy mogiły:
Ciok Józef, Dzidowski Jan, Ochędzan Kazimierz, Piec Józef, Skiba Jan, Świątek Stanisław, Tułacz Eugeniusz
Byliśmy ponadto na cmentarzach w:
Smarchowice Śląskie
– Jedynak Jerzy
Wilków – Nieśpiałowski Feliks, Szulakowski Ignacy
Smarchowice Wielkie – Siejka Leon, Węglarz Maria, Węglarz Jan
Biestrzykowice – Brylewski Tadeusz, Krzyżowski Tadeusz, Rosiek Wincenty
Głuszyna – Karliński Edmund, Szewczyk Józef

Wspominamy w modlitwie naszego Komendanta ś.p. mjr. Stanisława Jackiewicza  - znicz zapaliliśmy przy tablicy  poświęconej Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnemu.

Cześć ich pamięci!
Niech spoczywają w pokoju!

Zwracam się z gorącą prośbą , jeżeli w rodzinie był , bądź jest żołnierz Armii Krajowej, to prosimy o kontakt . Przygotowywane jest opracowanie o AK- wcach , działających lub zamieszkujących na Ziemi Namysłowskiej. Będziemy wdzięczni za każdą informację.
Telefony kontaktowe : 886378321, 609495336, 500101839

Szczególne podziękowania kieruję towarzyszącej nam młodzieży :
Zosia Klimek – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Namysłowie - harcerka
Ala Maj – uczennica Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie – harcerka
Julia Kosikowska -  uczennica Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Agnieszka Orlikowska – uczennica Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Alan Jażdż  - uczeń Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

„ Wolność nie polega jedynie na wyborze takiego czy innego działania; dokonując wyboru człowiek decyduje zarazem o sobie samym opowiada się swoim życiem za Dobrem lub przeciw niemu, za lub przeciw Prawdzie i ostatecznie, za lub przeciw Bogu.”
                                                       Jan Paweł II

 

Dodano 1 komentarz

Dane do biogramów niektórych z wymienionych osób opublikowane są w:

- Andrzej Skowieżak ps."Handbank" 1929-1992. [Biogr.]. Filatelistyka 1992 nr 10 s. 351, portr.

- Sabina Gutowska. [Biogr.] [w:] Słownik biograficzny nauczycieli Śląska Opolskiego. Cz.3. Opole 1997 ZO ZNP s. 32.

- Ks.dr Józef Lachowski (1915-1980). Wspomnienie pośmiertne. Wrocł.Wiad.Kosciel. 1980 nr 7-9 s. 231-233.