Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zabytki nieruchome powiatu namysłowskiego w dokumentacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Osobom zainteresowanym zabytkami, a szczególnie zbierającym materiały do prac popularnonaukowych, warto zwrócić uwagę na zasoby WKZ w Opolu. Oto wykaz

Na temat zabytków naszego regionu istnieje dość uboga specjalistyczna literatura. Oprócz „Katalogu zabytków sztuki - tom VII: Województwo opolskie, zeszyt 7: Powiat namysłowski” (Instytut sztuki PAN, Warszawa 1965), nota bene z wieloma błędami merytorycznymi, o czym pisze m.in. Entedy w swych blogach,  odnotować można:<?xml:namespace prefix = o />

- Caputa Henryk: Kościół w Michalicach zabytek polskiego budownictwa ludowego na Śląsku. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, zeszyt 1 (dawny 75). Namislavia, Namysłów 2005;

- Kuliński Kazimierz: Piastowski zamek w Namysłowie. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, zeszyt 5 (dawny 7). Namislavia, Namysłów 2006

- Caputa Henryk: Zarys historyczny murów obronnych miasta Namysłowa. Reedycja Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Namysłowskiej, zeszyt 4 (dawny 216). Namislavia, Namysłów 2006

- Ożga Włodzimierz: Zespół Bramy Krakowskiej w Namysłowie. Namislavia, Namysłów 2007.

Pobieżne informacje znajdujemy również w wydawnictwach typu przewodnikowego.

Osobom zainteresowanym drążeniem problematyki, a szczególnie zbierającym materiały do prac popularnonaukowych czy naukowych, warto zwrócić uwagę na zasoby dokumentacyjne w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Poniższe zestawienie powstało na podstawie danych ze strony internetowej:

http://www.zabytek.pl/UserFiles/File/Rejestr%20Zabytk%C3%B3w/rejestr%20zabytk%C3%B3w%20-%20stan%20na%2031%20grudnia%202010/OPO-rej.pdf

 

 

DOMASZOWICE – gmina

Dziedzice

- grób Jana Skali, na cmentarzu par., 1945, nr rej.: 168/88 z 25.02.1988

Gręboszów

- cmentarz par., k. XVIII, nr rej.: 250/90 z 4.05.1990

- mogiły ofiar II wojny światowej, nr rej.: 222/89 z 7.11.1989

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: 1630/66 z 21.09.1966:

- pałac (nie istnieje)

- spichrz

- 2 bramy

- park, nr rej.: 94/84 z 26.01.1984

Siemysłów

- kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, drewn., 1824, 1936 (wieża mur. 1862) nr rej.: 1107/66 z 5.02.1966

Strzelce

- kościół par. p.w. św. Marcina, XIV-XVII, nr rej.: 906/64 z 26.05.1964

- park, nr rej.: 44/80 z 29.01.1980

 

NAMYSŁÓW – miasto i gmina

Baldwinowice

- kościół fil. p.w. Świętej Trójcy, 1414, nawa i wieża drewn. 1582, XVII, nr rej.: 136/54 z 24.11.1954 (wypis z księgi rejestru)

- spichrz dworski, pocz. XIX, nr rej.: 1626/66 z 21.09.1966

- park dworski, XIX, nr rej.: 35/79 z 22.01.1979

Brzezinka

- dwór, 1818, nr rej.: 1050/65 z 25.06.1965

- spichrz, 1829, nr rej.: j.w.

Brzozowiec

- dom nr 25 (d. 45), nr rej.: 385/58 z 15.06.1958

- dom nr 65, ok. 1840-1860, nr rej.: 387/58 z 15.06.1958

- dom nr 69a, XIX, nr rej.: 386/58 z 15.06.1958

- dom nr 73 (d. 72), XIX, nr rej.: 383/58 z 15.06.1958

- dom nr 74, 1 poł. XIX, nr rej.: 384/58 z 15.06.1958

Bukowa Śląska

- kościół fil. p.w. św. Jakuba Starszego, 1786, 1869, nr rej.: 1102/66 z 4.02.1966

- park, XIX, nr rej.: 93/84 z 26.01.1984

Głuszyna

- stodoła w zagrodzie nr 68, drewn., pocz. XIX, nr rej.: 1628/66 z 21.09.1966 (nie istnieje)

Jastrzębie

- kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca, 1826, 1904, nr rej.: 1104/66 z 4.02.1966

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1051/65 z 10.06.1965:

- „willa” (budynek administracyjny)

- dom mieszkalny

- d. poczta

- d. inspektorat

- oranżeria, nr rej.: 1953/65 z 10.06.1965

- kuźnia, ob. dom nr 9, nr rej.: 1952/65 z 10.06.1965

- park, nr rej.: 43/80 z 29.01.1980

Józefków (d. Juskie)

- dwór, ob. dom nr 12, 1870, 1915, nr rej.: A-2373/97 z 11.08.1997

Kamienna

- kościół fil. p.w. św. Jadwigi, 1804-1805, nr rej.: 1105/66 z 4.02.1966

- kaplica grobowa, na cmentarzu rzym.-kat., 1839, nr rej.: 2092/83 z 18.02.1983

Kowalowice

- kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 2 poł. XIX, nr rej.: A-34/2004 z 17.12.2004

- park, nr rej.: 41/80 z 29.01.1980

Krasowice

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Częstochowskiej, szach.-drewn., 1620, 1852, nr rej.: 911/64 z 26.05.1964

Ligota Książęca

- kościół par. p.w. Najśw. Panny Marii, 1844, 1956, nr rej.: 400/58 z 16.06.1958 (wypis z księgi rejestru)

- dom nr 66, ok. 1900, nr rej.: 2306/92 z 4.11.1992

Łączany

- zespół pałacowy, k. XIX:

- pałac, nr rej.: 2026/77 z 10.03.1977

- park, nr rej.: 34/78 z 17.11.1978

Michalice

- kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, drewn., 1614, 1730, nr rej.: 137/54 z 24.11.1954 (wypis z księgi rejestru)

- stodoła folwarczna, 1 poł. XIX, nr rej.: 1631/66 z 21.09.1966

Mikowice

- zespół dworski, XVI-XIX:

- dwór, nr rej.: 221 z 31.05.1950 (nie istnieje)

- park, nr rej.: 188 z 31.05.1950 oraz 69/81 z 9.08.1981

Minkowskie

- zespół pałacowy, XVIII-XIX:

- pałac, nr rej.: 220 z 14.07.1950 oraz 902/64 z 26.05.1964

- stajnia, nr rej.: 902/64 z 26.05.1964

- park, nr rej.: 187 z 31.05.1950 oraz 57/81 z 13.07.1981

Namysłów

- układ urbanistyczny, nr rej.: 367/52 z 23.05.1952

- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XV-XVI, nr rej.: 63 z 29.03.1949 oraz 603/59 z 22.10.1959

- ogrodzenie z bramą, 1713, nr rej.: 267/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- figura św. Jana Nepomucena, 1730, nr rej.: 271/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- kościół fil. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV/XVI, nr rej.: 905/64 z 26.05.1964

- zespół klasztorny franciszkanów, ul. Krótka 4, XIV-XVIII, nr rej.: 680/63 z 30.04.1963 oraz 688/63 z 16.10.1963:

- kościół, ob. magazyn

- klasztor, ob. dom mieszkalny

- kaplica cmentarna p.w. Świętej Trójcy, 1708, nr rej.: 965/65 z 27.01.1965

- park miejski, 2 poł. XIX, nr rej.: 56/81 z 13.07.1981

- zamek, 1360, XVI-XIX, nr rej.: 84 z 29.03.1949 oraz 904/64 z 26.05.1964

- mury obronne, 1350-1415, XVII, XIX:

- baszta, ul. Kościelna 10, nr rej.: 263/58 z 28.01.1958

- mur, ul. Forteczna 4, nr rej.: 264/58 z 28.01.1958

- mur i 2 baszty (pn.-zach.), nr rej.: 255/58 z 28.01.1958

- mur i 3 baszty, ul. Wojska Polskiego, nr rej.: 257/58 z 28.01.1958

- mur i 2 baszty (pd.-zach.), nr rej.: 256/58 z 28.01.1958

- mur i 1 baszta (pn.-wsch.), nr rej.: 258/58 z 28.01.1958

- mur (pn.-zach.), nr rej.: 259/58 z 28.01.1958

- mur (pn.), nr rej.: 260/58 z 28.01.1958

- brama Krakowska, 1390, XIX, nr rej.: 262/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- ratusz, 1374, XV-XIX, nr rej.: 939/64 z 4.06.1964

- zespół szpitala miejskiego, ul. Oleśnicka 10, 1911-1912, nr rej.: 2279/91 z 12.09.1991:

- budynek prosektorium z kaplicą

- pawilon oddziału dziecięcego

- budynek mieszkalno-warsztatowy

- altana, drewn.

- magazyn

- ogrodzenie z bramą

- park

- dom, ul. Chrobrego 6, nr rej.: 273/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- dom „Burmistrzówka”, ul. Krakowska 29, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 272/58 z 30.01.1958 oraz 1987/73 z 20.01.1973

- dom, ul. Obrońców Pokoju 28, poł. XIX, nr rej.: 2193/89 z 19.06.1989

- dom, Rynek 3, XVI, XIX, nr rej.: 265/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru) oraz 912/64 z 26.05.1964 (brak decyzji w KOBiDZ)

- dom, Rynek 4, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 279/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- dom, Rynek 5, XVI-XIX, nr rej.: 266/58 z 28.01.1958 (wypis z księgi rejestru) oraz 913/64 z 27.05.1964 (brak decyzji w KOBiDZ)

- dom, Rynek 6, XVIII, XIX, nr rej.: 276/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- dom, Rynek 12, k. XIX, nr rej.: A-2018/76 z 26.06.1976

- dom, Rynek 24 (d. 27), XVI, XIX, nr rej.: 277/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- dom, ul. Staszica 4, XVI, 1 poł. XIX, nr rej.: 275/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- dom, ul. Staszica 6, XVI, XVIII/XIX, nr rej.: 274/58 z 30.01.1958 (wypis z księgi rejestru)

- szkoła ewangelicka, ul. Szkolna 4, szach., 1789, nr rej.: 914/64 z 27.05.1964

- zespół browaru, ul. Chrobrego 26, 1870-1910, nr rej.: A-43/2005 z 19.10.2005:

- stara słodownia z warzelnią i suszarnią

- nowa słodownia z suszarniami

- leżakownia i fermentownia

- maszynownia i magazyn beczek

- kompleks bud. pomocniczych

- magazyn jęczmienia, ul. Kolejowa 18 a

Pawłowice Namysłowskie

- park, poł. XIX, nr rej.: 60/81 z 15.07.1981

Przeczów

- kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1864, nr rej.: A-55/2007 z 31.08.2007

- cmentarz kościelny, j.w.

- mauzoleum, ob. kaplica przedpogrzebowa, obok kościoła, 1 poł. XIX, nr rej.: A-58/2007 z 13.12.2007

- park, XVII/XIX, k. XIX, nr rej.: 187/88 z 7.11.1988

Rychnów

- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XV, wieża drewn. 1719, nr rej.: 903/64 z 26.05.1964

- zespół pałacowy, nr rej.: 915/64 z 27.05.1964:

- stary pałac, ob. dom nr 73, 1900, nr rej.: 377/58 z 15.06.1958 (brak decyzji w KOBiDZ)

- pałac, 1781, 1906

- dom ogrodnika, 1800

- spichrz, 1800

- stajnie, 1800

- park, XVIII/XIX, nr rej.: A-42/80 z 29.01.1980

Smarchowice Śląskie

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Świętego Krzyża, drewn., pocz. XVIII, nr rej.: 135/54 z 25.11.1954 (wypis z księgi rejestru)

Smarchowice Wielkie

- park, k. XVIII, nr rej.: 40/80 z 29.01.1980

Smogorzów

- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1861-63, nr rej.: 1108/66 z 5.02.1966

Woskowice Małe

- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1711, 1811, nr rej.: 612/59 z 13.11.1959, 918/64 z 29.05.1964

- dzwonnica wiejska, drewn., XVIII/XIX, nr rej.: 1638/66 z 22.09.1966

- zespół pałacowy, XVIII-XIX:

- pałac, nr rej.: 1054/65 z 25.06.1965

- oficyna, nr rej.: 1055/65 z 10.06.1965

- park, nr rej.: 58/81 z 13.07.1981

Ziemiełowice

- prezbiterium kościoła, ob. kościół fil. p.w. św. Marii Magdaleny, 2 poł. XIV, 1958-1960, nr rej.: 660/60 z 19.02.1960 (wypis z księgi rejestru)

- zespół pałacowy, k. XIX:

- pałac, nr rej.: 2071/81 z 4.11.1981

- park, nr rej.: 39/80 z 7.02.1980

 

POKÓJ – gmina

Domaradz

- dom, poł. XIX, nr rej.: 758/64 z 31.03.1964 (nie istnieje ?)

Domaradzka Kuźnia

- dom (chałupa), ul. Opolska 11, XVIII/XIX, nr rej.: 2150/87 z 9.02.1987

Fałkowice

- cmentarz, XVIII, po 1850, nr rej.: 293/94 z 10.01.1994

Krzywa Góra

- cmentarz rzym.-kat., 1810, nr rej.: 290/92 z 26.10.1992

Lubnów

- dzwonnica-kapliczka, ul. Powstańców Śląskich 11, drewn., XIX, nr rej.: B-737/88 z 29.02.1988

Pokój

- kościół ewangelicki „Kościół Zofii”, 2 poł. XVIII, nr rej.: 202/56 z 6.10.1956 (brak decyzji w KOBiDZ)

- cmentarz rzym.-kat., ul. Wolności, nr rej.: A-285/92 z 23.10.1992

- cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. 1 Maja, 1755, nr rej.: 289/92 z 23.10.1992

- ogrodzenie z figurami, nr rej.: j.w.

- grobowiec rodziny Würtenbergów

- cmentarz żydowski, ul. Kolejowa, nr rej.: A-227/89 z 4.12.1989

- park, nr rej.: 123/85 z 22.01.1985 i z 4.03.1993

- dom „Mateusza”, ul. Brzeska 1, mur.-drewn., XVIII, nr rej.: 1795/66 z 14.10.1966

- dom (ruina), ul. Brzeska 20, mur.-drewn., XIX, nr rej.: 1796/66 z 14.10.1966

- dom, ul. Kościelna 1 (d. 5), mur.-drewn., XIX, nr rej.: 1797/66 z 14.10.1966

- dom (plebania), ul. 1 Maja 12, XIX, nr rej.: 1798/66 z 14.10.1966

- dom, ul. 1 Maja 18, mur.-drewn., XIX, nr rej.: 1801/66 z 14.10.1966

- dom, ul. Namysłowska 5, XIX, nr rej.: 1799/66 z 14.10.1966

- dom, ul. Wolności 36 (d. 16), XIX, nr rej.: 1800/66 z 14.10.1966

Zawiść

- cmentarz rzym.-kat., 1910, nr rej.: A-295 z 8.12.1994

Zieliniec

- cmentarz komunalny, ul. Niemodlińska, 1700, nr rej.: 288/92 z 6.11.1992

 

ŚWIERCZÓW – gmina

Bąkowice

- kościół par. p.w. św. Anny, 1837-39, 1914, nr rej.: 1100/66 z 4.02.1966

- zespół dworski, 1 poł. XIX, XX:

- dwór, nr rej.: 217 z 14.07.1950 oraz 907/64 z 26.05.1964

- park, nr rej.: 184 z 31.05.1950 oraz 32/78 z 17.11.1978

Biestrzykowice

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, drewn., 1639, wieża mur. 1839, nr rej.: 1101/66 z 4.02.1966

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, pocz. XX, nr rej.: 1099/66 z 20.01.1966:

- pałac, nr rej.: 218 z 14.07.1950

- oficyna, nr rej.: 2013/76 z 13.03.1976

- stajnia

- park, nr rej.: 185 i 186 z 31.05.1950 oraz 33/78 z 17.11.1978

Dąbrowa

- kościół fil. p.w. św. Jadwigi, 1600, 1892, nr rej.: 1103/66 z 4.02.1966

- park dworski, XIX, nr rej.: 46/80 z 28.04.1980

Gola

- dzwonnica kościelna, drewn., XVII, 1871, nr rej.: 1629/66 z 27.09.1966

Miejsce

- cmentarz żydowski, poł. XIX - 1939, nr rej.: 239/90 z 5.02.1990

- dwór obronny z fosą, XVI/XVII, 3 ćw. XIX, nr rej.: 2189/88 z 28.12.1988

Miodary

- dom, tzw. Mleczarnia, 1825, nr rej.: 1632/66 z 21.09.1966

- dom nr 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 1633/66 z 21.09.1966 (nie istnieje ?)

- dom nr 3, XIX, nr rej.: 1634/66 z 21.09.1966 (nie istnieje ?)

- dom nr 4, XIX, nr rej.: 1635/66 z 22.09.1966 (nie istnieje ?)

- dom nr 5, XIX, nr rej.: 1636/66 z 22.09.1966 (nie istnieje ?)

Starościn

- kapliczka przydrożna, 1 poł. XIX, nr rej.: 375/58 z 15.06.1958 (wypis z księgi rejestru)

- zespół pałacowy, XVII-XVIII-XX

- pałac, nr rej.: 312/58 z 1.03.1958 (wypis z księgi rejestru)

- oficyna, nr rej.: 1945/70 z 6.02.1970

- park, nr rej.: 100/84 z 30.01.1984

Świerczów

- kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1923-24, nr rej.: A-44/2006 z 16.03.2006

 

WILKÓW – gmina

Bukowie

- kościół fil. p.w. MB Gromnicznej, XV, XVI, nr rej.: 908/64 z 26.05.1964

Idzikowice

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1939/68 z 18.10.1968:

- dwór

- park, nr rej.: 53/81 z 9.06.1981

Jakubowice

- zespół pałacowy, XIX:

- pałac, nr rej.: A-2017/76 z 16.04.1976

- park, nr rej.: A-52/81 z 9.06.1981

Krzyków

- park, 1 poł. XIX, nr rej.: A-51/81 z 1.06.1981

Pągów

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. śś. Piotra i Pawła, mur.-drewn., poł. XIX (wieża drewn. XVIII), nr rej.: 1106/66 z 5.02.1966

- zespół pałacowy, XIX:

- pałac, 1874, nr rej.: 2398/2000 z 6.11.2000

- park, nr rej.: A-38/80 z 28.01.1980

- oficyna, nr rej.: 1637/66 z 27.09.1966

- folwark, nr rej.: 2398/2000 z 6.11.2000:

- gorzelnia

- obora

- spichrz

- kuźnia

Pszeniczna

- gorzelnia z płatkarnią, 2 poł. XIX, nr rej.: 14/2002 z 16.09.2002

Wilków

- kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIII/XIV, 1500, 1957-1959, nr rej.: 650/59 z 13.11.1959

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, pocz. XX:

- pałac, nr rej.: 2207/90 z 8.02.1990

- park, nr rej.: 45/80 z 8.02.1980

- dwór, ob. dom nr 116, 1830, 1916, nr rej.: 2104/84 z 30.11.1984

Wojciechów

- kościół fil. p.w. św. Elżbiety, XV, XVI-XVII, nr rej.: 917/64 z 29.05.1964

 

Dodano 1 komentarz

Rejestr jest zdumiewjąco niekompletny. Weźmy tylko Smogorzów. Dlaczego nie ma w tym rejestrze krypty biskupów z pięknie kutym ogrodzeniem, nie mówiąc już o podziemnych fundamentach niewybudowanej za plebanią świątyn? Brakuje też w rejestrze plebani z bardzo ciekawymi freskami przedstwiającymi legendę smogorzowską. A kamień św. Jadwigi, a źródełko św. Jadwigi z fundamentami bardzo starego ocembrowania z piaskowca?

Podobnie Gręboszów. Zapis pałac nie istnieje - nie jest do końca prawdziwy, bo ochronie powinny podlegać jego bardzo ciekawe podpiwniczenia i ruiny. Poza tym tym te zapisy na poziomie wysokiej ogólności - ochronie podlega cmentarz przykościelny w Gręboszowie pozwalają na samowolę. W Gręboszowie każdy nagrobek Hencklów-Donnersmarcków jest zabytkiem samym w sobie.

A Bukowa Śląska - Gdzie jest Nepomucen? Gdzie kapliczki?

Panie Tadeuszu, dobrze, że Pan to opublikował.