Poszukujemy potomków George Gustawa Schlesingera

Z okazji zjazdu osób o nazwisku Schlesinger lub odpowiednich pochodnych jak Szlesinger, Szlezinger, Szlezynger lub Szlezyngier w dniu 15. pażdziernika 2019 roku poszukujemy potomków George Gustawa Schlesingera zamieszkałych w okolicach Namysłowa.

Z powyższym są osoby noszące nazwisko Szlesinger proszone o kontakt z fundacją rodzinna pod adresem e-mail: rvsf-d@web.de Osoby nie mogące uczestniczyć w zjeżdzie otrzymują nieodpłatnie monografię o rodzie Schlesingerów, która się pokaże z okazji zjazdu.

Z wyrazami szacunku

Dr. Edward von Schlesinger

Prezes Zarządu Fundacji

Kategoria ogłoszenia: