Wojciech Nowak - notariusz

Notariusz Wojciech Nowak świadczy czynności notarialne we Wrocławiu w kancelarii notarialnej przy ulicy Ruskiej 2.

Izba notarialna we Wrocławiu jest właściwą dla Notariusza Wojciecha Nowaka.

Rejent - jak powszechnie określany jest notariusz - to zawód szczególnego zaufania publicznego. Jego zadaniem jest przedsądowe zabezpieczenie poprawności i legalności umów cywilnoprawnych i handlowych.

Ulica: 
Ruska
Numer domu: 
2
Kod pocztowy: 
50-079
Poczta: 
Wrocław
Telefon: 
717-9 11-890
Lokalizacja: 
Kategoria w katlogu firm: