Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Adela Iwaniec lat 95

Dnia 16 listopada 2023 roku

przeżywszy 95 lat zmarła

ŚP.

Adela Iwaniec

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 20 listopada 2023 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 20 listopada 2023 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.