Aleksandra Korczak lat 96

Dnia 07. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 96 lat zmarła

ŚP.

Aleksandra Korczak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 10. kwietnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 10. kwietnia 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 09. kwietnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.