Alfreda Janeczek lat 82

Dnia 20 lutego 2023 roku

przeżywszy 82 lata zmarła

ŚP.

Alfreda Janeczek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 1315

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.