Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Andrzej Bednarz lat 60

Dnia 20 listopada 2023 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Bednarz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24 listopada 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24 listopada 2023 roku o godzinie 1110

oraz

w Kaplicy w Lubskiej

w dniu 23 listopada 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.