Andrzej Cybulski lat 69

Dnia 28 listopada 2022 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Cybulski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.