Andrzej Grzybek lat 55

Dnia 26 kwietnia 2023 roku

przeżywszy 55 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Grzybek

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 1330

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.