Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Andrzej Pietrzak lat 65

Dnia 21 października 2023 roku

przeżywszy 65 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Pietrzak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24 października 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24 października 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.