Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Andrzej Skrętkowicz lat 64

Dnia 03 lutego 2024 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Andrzej Skrętkowicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 10 lutego 2024 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 10 lutego 2024 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.