Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Andrzej Spór lat 73

Dnia 13 kwietnia 2024 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

Andrzej Spór

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.