Anna Adamczyk lat 39

Dnia 03. grudnia 2016 roku

przeżywszy 39 lat zmarła

ŚP.

Anna Adamczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 07. grudnia 2016 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Zieleńcu

w dniach 05. i 06. grudnia 2016 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.