Anna Madej lat 97

Dnia 13. sierpnia 2017 roku

przeżywszy 97 lat zmarła

ŚP.

Anna Madej

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 16. sierpnia 2017 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniach 14. i 15. sierpnia 2017 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.