Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Anna Supranowicz lat 90

Dnia 18 czerwca 2024 roku

przeżywszy 90 lat zmarła

ŚP.

Anna Supranowicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 czerwca 2024 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 czerwca 2024 roku o godzinie 1730

oraz

w dniu pogrzebu o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.